Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Barry Steele a’i Ffrindiau yn The Roy Orbison Story - AILDREFNU

Yn dilyn ei Début yn y West End yn yr Adelphi Theatre, mae’r artist dihafal Barry Steele yn barod i roi’r roc yn ôl yn ‘Yr O Fawr’ ac yntau’n dod i’r llwyfan i goffáu’r chwedl yma yng Ngwedd Arbennig y West End ar ‘The Roy Orbison Story’, felly hwyliwch i gael noson noson sy’n codi’r galon, o athrylith cyfoes yr wyth degau a Barry Steele a chast o gerddorion a chantorion yn dathlu ac yn coffáu treftadaeth gerddorol Roy Orbison a llawer o’i ffrindiau.

Daw’r chwip o bianydd gwadd Boogie Williams yn gwmni i Barry ar lwyfan a bydd y cynhyrchiad yn cyflwyno deunydd gwreiddiol a sgrifennodd Roy Orbison ond na chanodd erioed mohono ac yn rhoi stondin i elfennau o’r offeryniaeth symffonig a glywyd gyntaf ar yr albymau a ryddhawyd yn ddiweddar.

Mae’r sleifar o gynhyrchiad yma hefyd yn cynnwys hits aeth â hi’n sgubol yn y siartiau a berfformiwyd yn wreiddiol gan Procol Harum, ELO, Tom Petty, Chris Isaak, a KD Lang ac yn cyrraedd ei benllanw mewn clod disglair i’ch llorio, a’r cast i gyd yn dod at ei gilydd i dalu teyrned i’r arch-grŵp gwreiddiol ‘The Traveling Wilburys’. 

O’r rhaglen deledu arbennig Black and White Night hyd at The Traveling Wilburys, mae i’r y sioe yma naws go iawn yr wyth degau ac mae yma rywbeth i bawb!

Bu Barry Steele yn syfrdanu cynulleidfaoedd â’i ddawn ryfedd ail-greu doniau lleisiol y chwedl Roy Orbison, ac adolygiadau’n ei ganmol i’r cymylau drwy’r byd yn grwn. Mae ei ddoniau lleisiol, heb flewyn ar dafod, yn ‘Ddisgriflun Disglair Does Dim Dau’.

 
  • Pris Safonol: £25

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr