Rydym yn defnyddio briwsion

Rydym wrth ein boddau o gyhoeddi bod ein Swyddfa Docynnau yn ailagor i’r cyhoedd o ddydd Mercher 26 Ionawr 2022 allan, o hanner awr wedi naw tan bump o’r gloch, pan fyddwn yn dychwelyd at ein rhif arferol, sef 029 2087 8444. 

A chyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol yn codi o ddydd Gwener 26 Ionawr 2022 allan, ein sioe gyntaf pan ddown yn ein holau fydd Luther am hanner awr wedi saith y noson honno. 

Diolch o galon i chi am ddal i fod yn gefn i ni ac am eich amynedd dros yr ychydig wythnosau aeth heibio.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Anastacia

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Mae’r eicon pop Anastacia wedi cyhoeddi ei thaith ‘I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary’ yn Ewrop.Mae’r gwerthiannau cynnar yn cychwyn 24ain Tachwedd, gwerthiannau i’r cyhoedd 26ain Tachwedd am ddeg o’r gloch drwy LiveNation.co.uk.Yn cychwyn yn y Swistir, mae’r daith enfawr yn Ewrop yn rhoi tro am Rufain, Berlin ac Oslo, cyn ei chychwyn hi’n ôl i wledydd Prydain ar hegl fydd yn cynnwys oed anferthol yn Hammersmith Eventim Apollo Llundain.

Mae’r môr o lais y tu ôl i hits ysgubol yn cynnwys y caneuon lluos-blatinwm ‘I’m Outta Love’ a ‘Left Outside Alone’, sef Anastacia, yn un o leisiau mwyaf adnabyddadwy ein hoes.Dyma daith gyntaf Anastacia ers 2018 i gefnogi ei seithfed albwm stiwdio ‘Evolution’, sef ei chweched albwm i gyrraedd Deg Uchaf gwledydd Prydain. Ym mis Hydref 2021, cymrodd Anastacia ran yn The Masked Singer Awstralia ac ennill.Hyd yn hyn mae Anastacia wedi gwerthu dros ddeng miliwn ar hugain o recordiau drwy’r byd yn grwn.

 
  • Pris safonol: £33.00 | £48.00 | £63.00 
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £33.00 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr