Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Adam Ant

Dyma’r eicon pop Adam Ant yn cyhoeddi dyddiadau ei daith ANTICS yng ngwledydd Prydain, ac iddi restr set sy’n addo’n deg sbarduno pawb i godi ar ei ddeudroed. Mae Cerddoriaeth Fyw yn ei Hôl. Ac Adam Ant yn perfformio ei senglau clasurol fu ar frig y siartiau a’i ffefrynnau personol, bydd cynulleidfaoedd Antics wrth eu boddau o weld cerddoriaeth fyw yn dod yn ei hôl a gallant ei weld drwy hyd a lled gwledydd Prydain o Newcastle ar 22ain Chwefror i Lundain ar 19eg Mawrth. 

“ I’m very much looking forward to playing live again . . . there’s nothing like it ... I hope everyone hasn’t forgotten how to have fun!! ... “

 
  • Pris Safonol: £40.50 | £45.50

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr