Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

10cc

Mae 10cc wedi cyhoeddi taith newydd yng ngwledydd Prydain yn 2022, i ddathlu’r hits a welodd eu cydnabod yn un o’r bandiau mwyaf dyfeisgar a dylanwadol ym myd cerddoriaeth boblogaidd.  

Bydd The Ultimate Greatest Hits Tour yn cychwyn yn Lerpwl ar 25ain Mawrth ac yn mynd i Gaerefrog, Nottingham, Manceinion, Caerdydd, Bath, Southend, yr oedfan eiconig London Palladium, Bournemouth, Birmingham, Guildford, Glasgow a Gateshead.

Dan arweiniad un o’r cyd-sylfaenwyr Graham Gouldman, mae clod yn dod i ran 10cc am eu dawn saernïo caneuon oedd hefyd yn atseinio’n fasnachol.

Cafodd eiconau roc celf un ar ddeg o hits yn y Deg Uchaf a gwerthu dros bymtheng miliwn o albymau yng ngwledydd Prydain yn unig, a thair sengl Rhif Un - Rubber Bullets, Dreadlock Holiday ac I’m Not In Love sydd i’w chlywed ym mhob man.

Yng rheng 10cc ar hyn o bryd mae Gouldman (bas, gitâr, llais), Rick Fenn (gitâr blaen, bas, llais), Paul Burgess (drymiau, offerynnau taro) – ill dau gyda’r band ers y blynyddoedd cynnar - Keith Hayman (allweddellau, gitarau, bas, llais) ac Iain Hornal (llais, offerynnau taro, gitâr, allweddellau).

Mewn neges at eu selogion, meddai Gouldman,

It’s difficult to express just how much we have missed playing live and how much we want to be back playing concerts for you. We look forward to seeing you all again in 2022.’

Mewn blynyddoedd diweddar teithiodd 10cc drwy’r byd yn grwn, yn chwarae yn Awstralia, Canada, Japan, Gwlad yr Iâ, Seland Newydd, Rwsia, De Affrica, yr Unol Daleithiau, a thrwy hyd a lled Ewrop a gwledydd Prydain – gan gynnwys sioeau dan eu sang i dros 60,000 o bobl yn British Summer Time (BST) yn Hyde Park, a sioeau lawer dan eu sang yn y Royal Albert Hall sy’n dal 5,200.

 
  • Pris Safonol: £37.00 | £42.00

  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)Seddi'r stalau @ £37.00 pob tocyn

  • Llefydd i gadeiriau olwyn hefyd ar gael yn Rhes AA am y pris lawn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr