Proms Cymru 2019: Pres, Lleisiau ac Organ

Côr Meibion Pontarddulais
Côr Meibion Taf
Côr Meibion Cwmbach
Bandiau Cyfun
Band Lewis-Merthyr
Llu Awyr Sain Tathan

Robert Court, Organ
Cyflwynydd: Beverley Humphreys
Arweinydd: Owain Arwel Hughes CBE

Profwch hwyl egnïol dros 250 o leisiau meibion ynghyd â bandiau pres unedig ac Organ wych Neuadd Dewi Sant i gyd dan faton Owain Arwel Hughes CBE.

Mwynhewch angerdd Cwm Rhondda a Tydi a Roddaist, ysblander Toccata Widor, Toccata a Ffiwg J.S. Bach a llawer, llawer mwy yn y noson emosiynol hon o emynau Cymraeg, amryw gorws o fyd opera a hoff weithiau clasurol.

Rhaglen i gynnwys:

Wagner Tannhäuser, Corws y Pererinion 
Karl Jenkins  Abide With Me
Goodwin 633 Squadron
Burtch Deep Harmony
Widor Symffoni Rhif 5, Toccata
Sibelius Finlandia
J.S. Bach Toccata a Ffiwg yn D Leiaf 
Jones Y Tangnefeddwyr
Hughes Cwm Rhondda
Hughes Tydi a Roddaist


*Pecyn cerddorfaol Welsh Proms Cymru ar gael i’r digwyddiad yma.

 

 
Tocynnau Tocynnau
sengl
5% oddi ar docynnau pris llawn pan yn archebu ar gyfer pedair cyngerdd cerddorfaol Proms Cymru 5% oddi ar docynnau pris llawn pan yn archebu ar gyfer pob un o’r PUM prif ddigwyddiad
Tocynnau Platinwm (Lefel 1) (argaeledd cyfyngedig)

- Gwydraid o Pimms neu ddiod feddal
- A rhaglen hefyd

£42    
Lefel 1 £36 £136.80 £171.00
Stondinau, Lefel 2 ac 8, Lefel 11 (blaen)  £33  £125.40 £156.75
Lefel 11 (canal), Lefel 10 ac 12 (blaen) £30 £114.00 £142.50
Lefel 3, 4, 6 ac 7, Tier 11 (cefn) £24 £91.50 £114
Lefel 9 ac 13 (blaen) £20 £76.00 £95.00
TLefel 10 & 12 (cefn) £15 £57.00 £71.25
Lefel 9 ac 13 (cefn), Lefel 5 (golwg gefn o’r llwyfan a lle ymestyn cyfyngedig) £9 £34.20 £42.75
Plant dan 16 oed | Myfywyr | Pobl anabl ag un cydymaith | Hawlwyr 

(bydd angen dangos prawf o hawl wrth gasglu tocynnu – ni ellir defnyddio consesiynau ar gyfer pecynnau, Tocynnau Platinwm na’r tocynnau rhataf)

Hanner Pris

(Cyngherddau cerddorfaol gyda’r nos yn unig)

Tocynnau Teulu - Un plentyn dan 16 yn mynd am ddim gyda phob tocyn oedolyn pris llawn (heb fod ar gael yn y ddau fand
prisiau uchaf), a phob plentyn ychwanegol at hynny am ddim ond £6.

*Nid yw’r pecynnau tocyn teulu ar gael yn y ddau fand prisiau uchaf (Platinwm a Haen 1)

 
Grwpiau 10-19 
(i gadw lle ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444).

£2 oddi ar bob tocyn os telir erbyn 18 Mai
(£1 oddi ar bob tocyn ar ôl y dyddiad hwn)

Grwpiau o 20 neu'n fwy
(i gadw lle ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444).

£3 oddi ar bob tocyn os telir erbyn 18 Mai
(£1.50 oddi ar bob tocyn ar ôl y dyddiad hwn)

Cyfeillion Neuadd Dewi Sant: (uchafrif o 4)  Yn berthnasol i docynnau sengl yn unig a heb fod ar gael nac i  becynnau na Thocynnau Platinwm.

£1.00 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr