Proms Cymru 2019

CROESO I PROMS CYMRU

Am gopi o bamffled Proms Cymru 2019, cliciwch yma

Cymru yw Gwlad y Gân ac rydym ni yng Nghaerdydd yn falch, bob haf, bod Neuadd Dewi Sant, neuadd gyngerdd genedlaethol Cymru yn cynnal ein gŵyl gerddoriaeth glasurol genedlaethol, Proms Cymru.

Am bron i 35 mlynedd, mae Cyfarwyddwr Artistig a Chyfarwyddwr Proms Cymru, Dr. Owain Arwel Hughes CBE wedi denu i Gaerdydd, ac i Gymru, y cerddorfeydd symffoni, unawdwyr a chyflwynwyr gorau oll, mewn digwyddiadau llawn amrywiaeth – a bydd hon, ein 34ain tymor, yn un o’r goreuon oll!

P’un ai ydych chi’n caru cerddoriaeth glasurol ers tro byd, neu’n ymweld â’r Proms am y tro cyntaf, rydym yn sicr y dewch o hyd i lawer yn ein rhaglen o ddigwyddiadau i’w mwynhau. Efallai mai ein teyrnged i ddynion yn cyrraedd y lleuad hanner can mlynedd yn ôl “Un Cam Bach…” fydd yn cymryd eich bryd, neu ysblander y “Strafagansa Clasurol”, “Pres a Llesiau” neu “Ffilmiau a Sioeau Cerdd” neu un o’n digwyddiadau ychwanegol ‘Ymylol’ neu’r anghymharol “Noson Olaf Proms Cymru” mae rhywbeth at ddant pawb yn Proms Cymru.

Pa bynnag berfformiadau a ddewiswch, rydym yn gwybod y byddwch yn mwynhau mas draw eich amser a’r profiad o fod yma, a’r oll yn ein Neuadd Dewi Sant arbennig, yn Proms Cymru 2019.

Gorffennaf 2019
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio