Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Prom Haf Castell Caerdydd 2021

Ymunwch â ni ar dir Castell Caerdydd am noswaith o gerddoriaeth a hwyl wrth i ni agor Gwyl Fyw Dan y Sêr agoriadol gyda Prom yr Haf Castell Caerdydd 2021.

Y digwyddiad cyntaf a gynhelir yn y Castell y tymor hwn, fydd ein dawn Gymreig o’r radd flaenaf yn cynnwys y soprano swynol, Rhian Lois (enillydd y Wobr Ymddiriedolaeth Syr Bryn Terfel), y tenor cyffrous, Trystan Llyr Griffiths (enillydd Llais Cymru), a’r bariton, Steffan Lloyd Owen (enillydd Ysgoloriaeth Towyn Roberts).

Rydym wrth ein boddau i groesawu i’r llwyfan berfformwyr ifanc yr Eisteddfod o Academi Berfformio Caerdydd, yn ogystal ag Alis Huws, telynores i HRH Tywysog Cymru.  Bydd pawb yn perfformio gyda’r Welsh Pops Orchestra dan arweinyddiaeth Alwyn Hymphreys.  Ein llywydd ar y noswaith fydd y gyflwynwraig boblogaidd Shan Cothi.

Gyda rhaglen amryw a chyffrous yn cynnwys Pearl Fishers’ Duet, O Mio Babbinio Caro, Barcarollle, Londonderry Air, Can-Can, Myfanwy, Intermezzo o Cavalleria Rusticana, a llawer mwy, dewch â’ch baneri a mwynhewch noswaith ddyrchafol, emosiynol a swynol o gerddoriaeth fyw ar dir un o’r lleoedd mwyaf eiconig Cymru.

Mae pob sedd ar Lawnt y Castell ar gadw ac yn dechrau am £23 gyda ffi archebu ychwanegol.  Mae Bocsys VIP ar gyfer 6 pherson ac yn costio £240.

Mae Fyw Dan y Sêr 2021 wrth eu boddau i gefnogi Shelter Cymru.

 
  • Pris Safonol: £29 | £35

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr