Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Prom Y Teulu

Cerddorfa Philharmonig Caerdydd
Arweinydd: Michael Bell MBE

REPERTOIRE

Syr Edward Elgar (1857 - 1934)
Wild Bears o The Wand of Youth Cyfres Rhif 2

Nikolai Rimsky-Korsakov (1844 - 1908)
The Flight of the Bumblebee o The Tale of Tsar Saltan

Sergei Prokofiev (1891 - 1953)
Peter and the Wolf

John Williams (ganed 1932)
Jurassic Park

Camille Saint-Saëns(1835 - 1921)
The Elephant o The Carnival of the Animals

Syr Elton John (ganed 1947) a Syr Tim Rice (ganed 1944)
The Lion King (detholiad) 

 

Ymunwch â Cherddorfa Philharmonig Caerdydd gyda’u harweinydd Michael Bell MBE, am awr llawn hwyl o gerddoriaeth gerddorfaol i’r teulu cyfan.

Cydnabyddir fod y gerddorfa hon yn un o’r cerddorfeydd amatur mwyaf blaenllaw yng Nghymru a bydd yn dathlu 40 blynedd o fodolaeth gyda chyngerdd o gerddoriaeth i’n tywys tua’r gwyllt - o’r Jurassic i’r clasurol ym Mhrom y Teulu eleni!

Ewch gyda nhw i ddarganfod rhyfeddodau naturiol, straeon rhyfeddol a rhai ffantasi’n cynnwys Peter and the Wolf gan Prokofiev, wedi ei ailwampio ar gyfer cynulleidfa heddiw.

Bydd y perfformiad hefyd yn cynnwys y ffefryn Jurassic Park gan John Williams ynghyd â Wild Bears gan Elgar (allan o’r Wand of Youth Suite) a chan Saint-Saëns, Yr Eliffant (allan o Carnival of the Animals) a detholiad allan o The Lion King a enillodd Oscar.

Bywgraffiad Mike Church

Awdur a pherfformiwr arobryn ydi Mike.  Roedd yn ddirprwy brifathro cyn iddo benderfynu mynd i’r afael ag addysg o ochrau gwahanol.  Mae Mike bellach yn gweithio mewn dros gant o ysgolion bob blwyddyn yn ysbrydoli’r plant eu hunain i sgrifennu a pherfformio.

Ymddangosodd yng Ngŵyl y Gelli, Gŵyl Llên Plant Caerdydd, Canolfan y Mileniwm ac mewn theatrau drwy hyd a lled Cymru.  Roedd yn Llysgennad Darllen Castell Nedd a Phort Talbot am bum mlynedd ac yn Awesome Author Children’s BBC yn 2016.

Mae Mike yn sgrifennu straeon ac yn eu traddodi’n angerddol, ac mae hefyd yn bleidiwr y gair ar ddu a gwyn.   Yn 2014, clymodd ef a thri arall eu hunain â chadwyn yn eu llyfrgell leol i nadu iddi gael ei chau oherwydd toriadau cyllideb. Fe achubon nhw’r llyfrgell a chyrraedd y newyddion cenedlaethol, ac mae Mike wedi siarad mewn ralîau a chynadleddau.

Disgrifiad un o lyfrau Mike oedd “bonkers but brilliant”…a dyna chi wedi cael rhybudd!

     

 
  • Pris Safonol: £12.50
  • Dan 16 oed: £8.00
  • Plant dan 5 oed: AM DDIM

A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr