Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Prom Pres a Lleisiau

Band Cory
Côr Meibion Unedig Proms Cymru
Cyflwynydd: Beverley Humphreys
Arweinydd: Owain Arwel Hughes CBE

Mae dathliadau penblwydd Owain Arwel Hughes CBE yn 80 yn parhau heno yng nghwmni Côr Meibion Unedig cyffrous Proms Cymru a band pres rhif un yn y byd, y Cory.

Beverley Humphreys, y ddarlledwraig, awdur, cantores a chyflwynydd Cymreig fydd yn cyflwyno’r noson ysgubol hon o emynau mawr Cymru a hoff weithiau clasurol gan rai o’r cyfansoddwyr mwyaf.

Bydd y noson yn cynnwys yr Agorawd cyffrous Light Cavalry gan Suppé a Chorws y Pererinion gan Wagner, Obo Gabriel gan Morricone a Rhythm Bywyd gan Coleman o’r sioe gerdd Sweet Charity.
Mae’r perfformiad yn parhau gyda hen ffefrynnau yn cynnwys Nimrod gan Elgar a Diweddglo gwych 2ail Symffoni Mahler a gorffen gyda rhai o’n hemynau mawr megis Cwm Rhondda a Tydi a Roddaist a llawer mwy.

Darlun: Band Cory

 
Tocynnau Tocynnau
Sengl
 Rheng 5 (9, 15 a 16 Gorffennaf yn unig)
 Corneli uchalf rhengoedd 9 a 13
£9.00
 Rhengoedd 9 a 13, ymylon allanol, Rhengoedd 10 & 12, 9 a 13 (cefn) £15.00
 Rhengoedd 9 a 13 £20.00
 Rhengoedd 3, 4, 6 a 7, Rhengoedd 10 a12 (blaen), Blaen y stalau ochr, Ochrau’r stalau ochr – Chwith o’r llwyfan. Rheng 11, adran uwch £24.00
 Stalau Ochr, Rheng 11 (canol), Blaen y Stalau Canol £30.00
 Stalau Canol, Rhengoedd 1, 2 ac 8, Rheng 11 (blaen),
 Seddi’r eil yn y Stalau  Ochr Platinum Ticket – Tier 1
£36.00
 Tocyn Platinwm – Rheng 1 (blaen) Nid oes consesiynau
 - Gwydr o Pimms neu ddiod feddal sy'n cyfateb
 - Rhaglen ganmoliaethus
£42.00
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant (uchafrif 4).  
Dim ond yn berthnasol i docynnau unigol a heb fod ar gael nac ar becynnau nac ar Docynnau Platinwm..
pob tocyn £1 yn rhatach
 Dan 16 oed | Myfyrwyr | Pobl anabl ynghyd ag un cydymaith | Hawlwyr
(mae gofyn prawf o hawl wrth gasglu tocynnau, gostyngiadau heb fod ar gael ar brisiau na phecynnau, Tocynnau Platinwm na thocynnau’r prisiau isaf)
Hanner Pris
(dim ond cyngherddau cerddorfaol gyda’r hwyr)

 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444)

Seddi’r stalau @ £9 y tocyn

 Tocynnau Teulu – un plentyn dan 16 oed yn mynd am ddim AM DDIM gyda phob tocyn oedolyn pris llawn (heb fod ar gael yn y ddau fand prisiau uchaf), a chodir £6 ar bob plentyn ychwanegol wedi hynny.

 *Cofiwch nad ydi’r pecynnau tocynnau teulu ar gael yn y ddau fand prisiau tocynnau uchaf (Platinwm a Rheng I)

 
 Grwpiau o 10-19 
 (i godi tocynnau, rhowch ganiad i’r Swyddfa Docynnau 02920 878444)
pob tocyn £2 yn rhatach o dalu erbyn 18fed Mai
(£1 yn rhatach ar ôl y dyddiad hwn)

 Grwpiau o 20 neu fwy 
 (i godi tocynnau, rhowch ganiad i’r Swyddfa Docynnau 02920 878444)

pob tocyn £3 yn rhatach o dalu erbyn 18fed Mai
(£1.50 yn rhatach ar ôl y dyddiad hwn)

 Time Credits (Ychydig sydd ar gael) 
 (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444)

2 gredyd

 

* Noder, Nid yw Tier 5 ar gael ar gyfer y perfformiadau ar Orffennaf 13 na'r 14.
** Dylech nodi mai dim ond ar Noson Olaf Proms Cymru bydd tocynnau Promenâd ar gael - Nos Sadwrn 16 Gorffennaf.

Mae pecynnau disgownt ar gael ar gyfer archebu 3 neu fwy o ddigwyddiadau Proms Cymreig llofnod gyda hyd at 20% i ffwrdd.

Pecynnau Disgownt

 Bandiau prisiau   3 Digwyddiad
 gostyngiad o 10%
 
 4 Digwyddiad
 gostyngiad o 15% 
 5 Digwyddiad
 gostyngiad o 20% 
 £9.00   £24.30  £30.60  £36.00
 £15.00   £40.50  £51.00  £60.00
 £20.00  £54.00  £68.00  £80.00
 £24.00  £64.80  £81.60  £96.00
 £30.00  £81.00  £102.00  £120.00
 £36.00  £97.20  £122.40  £144.00
 £42.00  £113.40  £142.80  £168.00

 

A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr