Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Prom Campweithiau

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC
Piano: Llŷr Williams
Arweinydd: Owain Arwel Hughes CBE

Mae Owain Arwel Hughes CBE yn croesawu cynulleidfaoedd Proms Cymru'n ôl i Neuadd wych Dewi Sant, ar ôl absenoldeb o ddwy flynedd, ac yn eich gwahodd i ymuno ag ef i ddathlu ei benblwydd yn 80 oed.

Mae Proms Cymru yn cychwyn gyda noson o Gampweithiau ardderchog, yn cynnwys gweithiau gan gyfansoddwyr mwyaf blaenllaw y byd fel Wagner a’i Agorawd i Tannhäuser, Delius a’r hyfryd The Walk to the Paradise Garden, a’r Sais, Elgar, a gyfansoddodd un o’r gweithiau cerddorfaol mwyaf sef yr Amrywiadau Enigma.

Eleni yn ymuno ag Owain Arwel Hughes fydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a’r pianydd amryddawn o Gymro, Llŷr Williams, a edmygir yn fawr am ei ddeallusrwydd cerddorol dwys ac am natur fynegiannol a chyfathrebol ei ddehongliadau. Heno bydd yn perfformio Consierto i’r Piano mewn A Leiaf gan Grieg; un o’r consiertos mwyaf poblogaidd i’r piano.

Darluniau: Llŷr Williams and BBC NOW

 
Tocynnau Tocynnau
Sengl
 Rheng 5 (9, 15 a 16 Gorffennaf yn unig)
 Corneli uchalf rhengoedd 9 a 13
£9.00
 Rhengoedd 9 a 13, ymylon allanol, Rhengoedd 10 & 12, 9 a 13 (cefn) £15.00
 Rhengoedd 9 a 13 £20.00
 Rhengoedd 3, 4, 6 a 7, Rhengoedd 10 a12 (blaen), Blaen y stalau ochr, Ochrau’r stalau ochr – Chwith o’r llwyfan. Rheng 11, adran uwch £24.00
 Stalau Ochr, Rheng 11 (canol), Blaen y Stalau Canol £30.00
 Stalau Canol, Rhengoedd 1, 2 ac 8, Rheng 11 (blaen),
 Seddi’r eil yn y Stalau  Ochr Platinum Ticket – Tier 1
£36.00
 Tocyn Platinwm – Rheng 1 (blaen) Nid oes consesiynau
 - Gwydr o Pimms neu ddiod feddal sy'n cyfateb
 - Rhaglen ganmoliaethus
£42.00
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant (uchafrif 4).  
Dim ond yn berthnasol i docynnau unigol a heb fod ar gael nac ar becynnau nac ar Docynnau Platinwm..
pob tocyn £1 yn rhatach
 Dan 16 oed | Myfyrwyr | Pobl anabl ynghyd ag un cydymaith | Hawlwyr
(mae gofyn prawf o hawl wrth gasglu tocynnau, gostyngiadau heb fod ar gael ar brisiau na phecynnau, Tocynnau Platinwm na thocynnau’r prisiau isaf)
Hanner Pris
(dim ond cyngherddau cerddorfaol gyda’r hwyr)

 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444)

Seddi’r stalau @ £9 y tocyn

 Tocynnau Teulu – un plentyn dan 16 oed yn mynd am ddim AM DDIM gyda phob tocyn oedolyn pris llawn (heb fod ar gael yn y ddau fand prisiau uchaf), a chodir £6 ar bob plentyn ychwanegol wedi hynny.

 *Cofiwch nad ydi’r pecynnau tocynnau teulu ar gael yn y ddau fand prisiau tocynnau uchaf (Platinwm a Rheng I)

 
 Grwpiau o 10-19 
 (i godi tocynnau, rhowch ganiad i’r Swyddfa Docynnau 02920 878444)
pob tocyn £2 yn rhatach o dalu erbyn 18fed Mai
(£1 yn rhatach ar ôl y dyddiad hwn)

 Grwpiau o 20 neu fwy 
 (i godi tocynnau, rhowch ganiad i’r Swyddfa Docynnau 02920 878444)

pob tocyn £3 yn rhatach o dalu erbyn 18fed Mai
(£1.50 yn rhatach ar ôl y dyddiad hwn)

 Time Credits (Ychydig sydd ar gael) 
 (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444)

2 gredyd

 

* Noder, Nid yw Tier 5 ar gael ar gyfer y perfformiadau ar Orffennaf 13 na'r 14.
** Dylech nodi mai dim ond ar Noson Olaf Proms Cymru bydd tocynnau Promenâd ar gael - Nos Sadwrn 16 Gorffennaf.

Mae pecynnau disgownt ar gael ar gyfer archebu 3 neu fwy o ddigwyddiadau Proms Cymreig llofnod gyda hyd at 20% i ffwrdd.

Pecynnau Disgownt

 Bandiau prisiau   3 Digwyddiad
 gostyngiad o 10%
 
 4 Digwyddiad
 gostyngiad o 15% 
 5 Digwyddiad
 gostyngiad o 20% 
 £9.00   £24.30  £30.60  £36.00
 £15.00   £40.50  £51.00  £60.00
 £20.00  £54.00  £68.00  £80.00
 £24.00  £64.80  £81.60  £96.00
 £30.00  £81.00  £102.00  £120.00
 £36.00  £97.20  £122.40  £144.00
 £42.00  £113.40  £142.80  £168.00

 

A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr