Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 4 Mehefin gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - Prom Y Teulu

Cerddorfa Philharmonig Caerdydd
Michael Bell MBE Arweinydd

Repertoire

 Jurassic Park 
 Baby Elephant Walk
 Pedr a’r Blaidd
 Medli Jungle Book
 Finale, The Firebird

Cyngerdd cerddorfaol un awr yn llawn hwyl i’r teulu cyfan. Argymhellir ar gyfer plant oed 7+.

Gallwch weld y gerddorfa yn ei chynefin. Bydd Cerddorfa Philharmonig Caerdydd gyda Michael Bell MBE yn mynd tua’r gwyllt, o’r Jurassic i’r clasurol yn prom y teulu eleni yn Neuadd Dewi Sant. Mentrwch allan gyda nhw i ddarganfod rhyfeddodau naturiol, chwedlau hynod a ffantasi.

Bydd Pedr a’r Blaidd gan Prokofiev yn cael ei ail ddychmygu ar gyfer cynulleidfa heddiw yn ogystal â ffefrynnau o'r sinema.

Llun isod: Michael Bell MBE
 
 Pris Safonol £12.50
 Dan 16 oed £8
 Dan 5 oed       AM DDIM ond mae gofyn tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Gohiriwyd dros dro