Prom Y Teulu

Cerddorfa Philharmonig Caerdydd
Arweinydd: Michael Bell MBE

Cyngerdd cerddorfaol un awr yn llawn hwyl i’r teulu cyfan. Argymhellir ar gyfer plant oed 7+.

Gallwch weld y gerddorfa yn ei chynefin. Bydd Cerddorfa Philharmonig Caerdydd gyda Michael Bell MBE yn mynd tua’r gwyllt, o’r Jurassic i’r clasurol yn prom y teulu eleni yn Neuadd Dewi Sant. Mentrwch allan gyda nhw i ddarganfod rhyfeddodau naturiol, chwedlau hynod a ffantasi.

Bydd Pedr a’r Blaidd gan Prokofiev yn cael ei ail ddychmygu ar gyfer cynulleidfa heddiw yn ogystal â ffefrynnau o'r sinema.

 
 Pris Safonol £12.50
 Dan 16 oed £8
 Dan 5 oed       AM DDIM ond mae gofyn tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr