Prom Cymru 2020

Croeso i Proms Cymru 2020

Unwaith eto rydym yn falch i gynnal Gŵyl Gerddoriaeth Glasurol Genedlaethol Cymru yn ein Neuadd Dewi Sant wych yma yn y brifddinas.

Eleni rydym yn dathlu 35 mlynedd o fodolaeth Proms Cymru ac mae’r Cyfarwyddwr Artistig, Dr Owain Arwel Hughes CBE, wedi gwahodd y cerddorfeydd symffoni, unawdwyr a chyflwynwyr gorau i ddathlu’r digwyddiad unigryw hwn.

Os ydych wedi mynychu cyngherddau cerddoriaeth glasurol erioed neu’n ymweld â’r Proms am y tro cyntaf, rydym yn sicr y byddwch yn mwynhau llawer yn ein rhaglenni. P’un ai ein Campweithiau ar y Noson Gyntaf, Strafagansa Clasurol, Pres a Lleisiau, Cyfansoddwyr Ffilm Gwych, Prom y Teulu neu’r anghymarol Noson Olaf …pa bynnag berfformiadau a ddewiswch, rydym yn gwybod y byddwch wrth eich bodd yn Proms Cymru 2020. 

Cynghorydd Peter Bradbury Cyngor Dinas Caerdydd, Aelod Cabinet dros Hamdden a Diwylliant
Dr. Owain Arwel Hughes CBE, Cyfarwyddwr Artistig Proms Cymru

DYDDIADAU ARCHEBU

 Dyddiad dechrau
debyn archebion 

 Y math a archeb

 8 Chwefror 2020 

 Ar Werth ar gyfer tanysgrifiadau i Ffrindiau

 15 Chwefror 2020 

 Ar Werth ar gyfer tanysgrifiadau cyffredinol

 22 Chwefror 2020 

 Tocynnau unigol ar werth i Cyfeillion Neuadd Dewi Sant 

 24 Chwefror 2020

 Tocynnau grŵp ar gael

 1 Mawrth 2020

 Tocynnau unigol ar werth i’r cyhoedd

 

Ionawr 2020
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio