Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Puccini: Tosca

Gydag unawdwyr rhyngwladol, corws mawr ei glod a cherddorfa lawn.

Ffrwydrad o gariad a brad.

Ry’n ni’n falch iawn o groesawu Iurie Gisca yn ôl fel Scarpia a'r sêr rhyngwladol Maria Tonina, Elena Dee ac Alyona Kistenyova. 

Mae'r cynhyrchiad traddodiadol hwn yn botsh o gariad, artaith a brad, gyda dwy o'r rolau gorau ar gyfer tenor a soprano, ynghyd â dihiryn gwirioneddol ddieflig. Gyda set newydd wych â phileri marmor enfawr, gwisgoedd godidog a chôr bechgyn ag unawd gan fab y bugail, mae'r opera poblogaidd hwn yn siŵr o’ch swyno gyda’i ariâu tyner, newidiol 'Vissi d'arte' ac 'E Lucevan le Stelle'. 

Canir Puccin yn Eidalaidd gydag uwchdeitlau Saesneg.

*Gallai’r Cast Newid.

Gallai rhai seddi fod â golygfeydd cyfyngedig o'r isdeitlau. Cadarnhewch wrth archebu tocynnau. Mae'r holl wybodaeth yn gywir adeg ei rhyddhau.

 
 • Pris Safanol: £19.00 | £23.00 | £27.50 | £31.00 | £36.00
 • Cynnig cyntaf i’r felin tan 30 Mehefin: Gostyngiad o £5 y tocyn oddi ar y 2 bris uchaf
  Noder os gwelwch yn dda: Dim ond un disgownt y tocyn sydd ar gael
 • Dan 16 oed | Pobl anabl ynghyd ag un cydymaith | Myfyrwyr | Hawlwyr: Hanner Pris
 • Dan 60: £2.00 yn llai
 • Cyfeillion Clwb Ellen Kent | Cyfeillion Neuadd Dewi Sant: Gostyngiad o £5 y tocyn oddi ar y 3 phris uchaf
 • Cynllun REACT Neuadd Dewi: £10.00
 • Grwpiau 10-19 (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): £1 oddi wrth bob tocyn
 • Grwpiau o 20 neu fwy (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): £2 oddi wrth bob tocyn
 • Bwciwch ar gyfer Carmen a Tosca ill dau ac arbedwch 20% ar bris lawn y tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 

 

 

 

 
Bwciwch Nawr