Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 1 Medi gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Puccini: Madama Butterfly - AILDREFNU

Croeso’n ôl i’r soprano wych o Gorea Elena Dee a’r soprano ryngwladol enwog Alyona Kistenyova* 

O alw aruthrol amdani gan y cyhoedd, daw’r Opera arobryn yma yn ei hôl mewn cynhyrchiad newydd, a chanddo setiau celfydd yn cynnwys gardd Japaneaidd ysblennydd a gwisgoedd gwych gan gynnwys cimonos priodas hynafol o Japan. 

Mae Madama Butterfly Puccini yn un o operâu mwyaf poblogaidd y byd, yn adrodd hanes torcalonnus y ferch ifanc hardd o Japanead sy’n syrthio mewn cariad â lefftenant yn llynges America - a’r canlyniadau dramatig.  Ymhlith yr uchelfannau mae’r Corws Hymian melodaidd, yr aria wefreiddiol One Fine Day a’r Deuawd Serch bythgofiadwy.

Canir Madama Butterfly yn Eidaleg gydag uwchdeitlau Saesneg
*Gallai’r Cast Newid.

Cliciwch yma i ddarllen cwestiynau cyffredin Ellen Kent ar gyfer Madame Butterfly a La Bohème.

'This is a Butterfly to cherish' 
Manchester Evening News 

 
 Pris Safonol £19 | £23 | £27.50 | £31 | £36
 Dan 16 oed | Pobl anabl ynghyd ag un cydymaith | Myfyrwyr | Hawlwyr Hanner Pris
 Dros 60 £2 yn llai
 Cyfeillion Clwb Ellen Kent | Cyfeillion Neuadd Dewi Sant

Gostyngiad o £5 y tocyn oddi ar y 3 phris uchaf

 Grwpiau 10-19 (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934) £1 oddi wrth bob tocyn
 Grwpiau o 20 neu fwy (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934) £2 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr