Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 1 Medi gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

GOHIRIWYD - Puccini: LA BOHÈME

Yn serennu Elena Dee y soprano o Gorea yn ei rôl eiconig, Mimi, a’r soprano ryngwladol enwog Alyona Kistenyova.

Dan gyfarwyddyd Ellen Kent, mae’r cynhyrchiad newydd sbon danlli grai yma wedi’i lwyfannu’n draddodiadol ac mae’n cynnwys setiau a gwisgoedd hardd.

Mae La Bohème yn un o’r operâu mwyaf rhamantaidd a sgrifennwyd erioed. Mae’n adrodd hanes athrist Mimi, yn llawn diciâu a dan farn, a’i chariad tuag at awdur heb ddimai goch y delyn.

Mae’r set yn ddrych o gelfyddyd Fohemaidd y cyfnod a bydd yn cynnwys band pres, effeithiau eira a bydd ci Muzetta yntau’n dod i’r llwyfan.

Yn yr hanes clasurol yma - stori cariad a cholled ym Mharis - cawn ariâu enwog fyrdd gan gynnwys Your Tiny Hand is FrozenThey Call Me Mimi a Muzetta’s Waltz.

Yn cynnwys cerddorfa fyw.

Canir yn Eidaleg gydag uwchdeitlau Saesneg
*Gallai’r Cast Newid

Cliciwch yma i ddarllen cwestiynau cyffredin Ellen Kent ar gyfer Madame Butterfly a La Bohème.

“Authentic, tender and passionate” 
Daily Telegraph

 
 Pris Safonol £19 | £23 | £27.50 | £31 | £36
 Dan 16 oed | Pobl anabl ynghyd ag un cydymaith | Myfyrwyr | Hawlwyr Hanner Pris
 Dros 60 £2 yn llai
 Cyfeillion Clwb Ellen Kent | Cyfeillion Neuadd Dewi Sant

Gostyngiad o £5 y tocyn oddi ar y 3 phris uchaf

 Grwpiau 10-19 (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934) £1 oddi wrth bob tocyn
 Grwpiau o 20 neu fwy (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934) £2 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Gohiriwyd dros dro