Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Nadolig gyda Aled Jones a Russell Watson

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Mae dau o leisiau clasurol mwya’r byd, Aled Jones a Russell Watson, yn aduno at Nadolig 2022 ar albwm newydd sbon danlli grai.Yn perfformio gyda’i gilydd eto ar ôl saib tair blynedd, bydd y ddau fôr o lais hefyd yn cychwyn ar daith enfawr yng ngwledydd Prydain ym misoedd Tachwedd a Rhagfyr.

Ar gael i’w archebu ymlaen llaw heddiw ac yn cael ei ryddhau ar 4ydd Tachwedd drwy BMG, mae Christmas With Aled and Russell yn cynnwys recordiadau newydd caneuon Nadolig hoff gan bawb drwy’r byd yn grwn, yn eu plith carolau traddodiadol megis O Holy NightO Little Town of Bethlehem ac In The Bleak Midwinter, ochr yn ochr â ffefrynnau’r ŵyl gan gynnwys White ChristmasIt’s Beginning To Look At Lot Like ChristmasLittle Drummer Boy, a Mistletoe and Wine.

Caiff selogion sy’n archebu albwm CD wedi’i lofnodi ymlaen llaw drwy siop Aled a Russell yn cael codi tocynnau cyn pawb arall ar 18fed Mai am ddeg y bore, cyn i’r tocynnau fod ar werth i’r cyhoedd ar 20fed Mai am ddeg y bore.

Bydd y ddau’n recordio’r albwm yn ddiweddarach eleni ac fe’i cynhyrchir gan eu cydweithiwr ers tro byd Ian Tilley.Hefyd ar yr album bydd gwedd arbennig iawn ar Walking In The Air – a ryddhaodd Aled ym 1985 pan oedd yn fachgen soprano – a’r ddau’n recordio’r trac eiconig yma gyda’i gilydd yn arbennig i’r albwm.

Meddai Aled Jones, “Ar ôl dwy flynedd wallgo bost i ni i gyd, dwi’n sâl isio bod efo fy mêt Russell eto at ein trydydd albwm efo’n gilydd!Fydda i ynghlwm â Dolig hyd byth, felly mae’n fraint cael gweithio efo fo.Dan ni bob amser yn cael hen hwyl a hanner ar daith, felly bydd cael canu ein hoff ganeuon Dolig efo’n gilydd mewn cymaint o oedfannau digon o ryfeddod yn ddiweddarach eleni’n drêt go iawn i ni.Does wbod yn y byd, hwyrach y bydd Traffic Cone yn brathu’i ben i mewn…a siawns nad ydi Chicago wedi rhoi cyfle i Russ roi sglein ar ei fedrau dawnsio!”

Meddai Russell Watson wedyn, “Aled and I had a great time recording our first two albums, so I’m immensely excited to be back in the studio together working on our third.We had a really tough time choosing from so many magnificent Christmas songs, but we’ve whittled it down to a fabulous selection of tracks which truly mean something to us both.And to get to share a stage again during our UK tour later this year will be such a special experience after three years apart.I hope Christmas With Aled and Russell is on all of your Christmas lists, and I can’t wait to see you all on tour throughout November and December!

Daw Christmas With Aled and Russell ar ôl eu dau albwm cyntaf, In Harmony o’r flwyddyn 2018 a Back In Harmony o’r flwyddyn 2019, ill dau wedi saethu’n syth i #1 ar Siart Albymau Clasurol gwledydd Prydain ac i ddeg uchaf Siartiau Albymau Swyddogol gwledydd Prydain pan ryddhawyd nhw.

Mae Aled a Russell yn ddau o’r artistiaid anwylaf gan genhedloedd yr ynysoedd yma a daeth llwyddiannau aruthrol i’w rhan, o wobrau o fri hyd at werthiannau siartiau dorrodd bob record.

Mae Aled Jones yn rheng flaen y sêr clasurol sy’n sboncio i feysydd eraill ac mae ar ei orau ers dros ddeugain mlynedd.  Pan oedd yn ddeuddeg oed daeth yn un o fechgyn soprano mwyaf llwyddiannus y byd ac ers hynny rhyddhau dros ddeugain albwm a chanddo fwy na deugain o ddisgiau arian, aur a phlatinwm.

Yn fwyaf diweddar rhyddhaodd Blessings, albwm aml-ffydd yn cynnwys caneuon o amrywiaeth o wahanol grefyddau, a serennu ar sioe lwyddiannus ITV The Masked Singer fel “Traffic Cone”.Meithrinodd hefyd yrfa eang yn gyflwynydd Teledu a Radio ac ar hyn o bryd mae’n llywyddu ei sioe wythnosol ei hun ar Classic FM a Songs of Praise y BBC. 

Mae Russell Watson, chwedl The New York Times, yn berfformiwr sy’n canu fel Pavarotti ac yn diddanu’r gynulleidfa fel Frank Sinatra, ac roedd ei albwm début The Voice yn yr hicyn uchaf yn siartiau gwledydd Prydain am flwyddyn gron ddigynsail yn 2001, ar yr un pryd â bod ar frig y siartiau yn yr Unol Daleithiau, a’i gwnaeth yr artist gwrywaidd cyntaf o Brydain i gyrraedd rhif un ar ddwy lan yr Iwerydd ar yr un pryd.

Drwy gydol ei yrfa anhygoel perfformiodd i rai o ffigyrau blaenllaw’r byd, yn cynnwys Ei Mawrhydi Frenhines Lloegr, y diweddar Bab Ioan Pawl II, ac Arlywyddion cynt yr Unol Daleithiau Bill Clinton, George W Bush a Barack Obama.

Yn 2020, rhyddhaodd Russell ei albwm diweddaraf 20, albwm detholiad yn nodi ugain mlynedd ers rhyddhau ei albwm début ysgubol o lwyddiannus, ac eleni bu’n perfformio rôl Billy Flynn yn y ddrama gerdd boblogaidd Chicago.

 
  • Pris Safonol: £35.50 | £45.50 | £58.00
  • Wheelchair user plus one companion (please contact Box Office on 02920 878444): Stalls seats @ £35.50 each ticket
  • VIP Package: £123.00 via AXS

Plus an optional £2.00 postage fee.
For Hynt tickets, please contact Box Office on 02920 878444. Limited availability - please book early to avoid disappointment.

Hynt logo

 
Bwciwch Nawr