Lolfa L3

Dewch i fwynhau awyrgylch braf ac anffurfiol Lolfa L3, sy’n cynnig
profiad mwy personol o gerddoriaeth a chomedi a bar croesawu.

Cewch fwynhau peint o Carling, Brains Smooth a Stowford Press Cider ar y tap am £3.50 y peint. Mae’r cynnig hwn ar gael ar gyfer rhai sioeau yn unig, o 7pm tan amser cau’r bar. Mae’r sioeau wedi eu nodi yn y llyfryn hwn.

 

 

Cynllun cenedlaethol sy’n cydweithio â theatrau a chanolfannau celfyddydol o Fôn i Fynwy yw ‘Hynt’, er mwyn sicrhau hygyrchedd a pholisi tocynnau clir a chyson. Mae rhai â cherdyn Hynt yn gallu hawlio tocyn am ddim ar gyfer cynorthwyydd personol neu ofalwr yn y Neuadd Dewi Sant. Ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth.

 

 

 

 

 

Capital City Jazz Orchestra gyda’r unawdydd gwadd arbennig Stan Sulzmann
Dydd Mawrth 1 Hydref, 8.00pm

Dyma feibion Caerdydd ei hun, y Capital City Jazz Orchestra, ac ati daw’r unawdydd gwadd arbennig Stan Sulzmann i noson benigamp o Jazz.

Tocynnau: £14
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £2 oddi wrth bob tocyn

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr

 

 

 

 

 

Taith Podlediad Beicio Prydain
Dydd Mawrth 12 Tachwedd, 7.30pm

Yn ôl oherwydd galw mawr, mae Richard Moore, Lionel Birnie a chydweithwyr eraill a gwesteion yn dod yn ôl i Gaerdydd gyda’r Cycling Podcast poblogaidd.

Tocynnau: £18
Consesiynau ar gael: £15 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr

  

JACKIE OATES
Dydd Mawrth 19 Tachwedd, 8.00pm 

Canwr a ffidler sy’n hanu o Swydd Stafford ydi Jackie Oates a’i henw’n gyfystyr ag ailfywiogi canu gwerin Lloeg,r yn difyrru cynulleidfaoedd â chydbwysedd cain traddodiad ac ailddyfeisio. Bu ei llais persain a’i harddull ffidil ddychmygus o wylofus yn gyfrwng ennill iddi sawl Gwobr Canu Gwerin gan y BBC yn ystod gyrfa recordio ddeng mlynedd a gychwynnodd pan oedd yn aelod o Unthanks ar eu dechrau ac a aeth rhagddi â chwe albwm solo. Mae’n aelod o’r gydweithfa Imagined Village a chydweithredodd hefyd ag Alasdair Roberts, Belinda O’Hooley a’i brawd Jim Moray ar ddeunydd yn amrywio o faledi traddodiadol i hwiangerddi iasol a chaneuon cyfoes soniarus, gydag ennill iddi selogion y tu hwnt i’r sîn gwerin lle daeth i oed.

Tocynnau: £13 ymlaen | £14 ar y diwrnod 
Plant pymtheg oed ac iau: £5
Consesiynau ar gael: £3 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10
(cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno) 
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


Capital City Jazz Orchestra gyda’r unawdydd gwadd arbennig Nikki Iles
Dydd Mawrth 1 Ionawr, 8.00pm

Dyma feibion Caerdydd ei hun, y Capital City Jazz Orchestra, ac ati daw’r unawdydd gwadd arbennig Nikki Iles i noson benigamp o Jazz.

Tocynnau: £17
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Myfyrwyr | Plant dan 18 oed: £10
Time Credits ar gael -  ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £2 oddi wrth bob tocyn

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr

Capital City Jazz Orchestra gyda’r unawdydd gwadd arbennig Enrico Tomasso
Dydd Mawrth 28 Ebrill, 8.00pm

Dyma feibion Caerdydd ei hun, y Capital City Jazz Orchestra, ac ati daw’r unawdydd gwadd arbennig Enrico Tomasso i noson benigamp o Jazz.

Tocynnau: £17
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Myfyrwyr | Plant dan 18 oed: £10
Time Credits ar gael -  ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £2 oddi wrth bob tocyn

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr 


Tachwedd 2019
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio