Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth.

 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes clywir yn wahanol, mewn grym ar unwaith gan ein bod yn dal at gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.


Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Lolfa L3

Dewch i fwynhau awyrgylch braf ac anffurfiol Lolfa L3, sy’n cynnig
profiad mwy personol o gerddoriaeth a chomedi a bar croesawu.

 Cewch fwynhau peint o Carling, Brains Smooth a Stowford Press Cider ar y tap am £3.50 y peint. Mae’r cynnig hwn ar gael ar gyfer rhai sioeau yn unig, o 7pm tan amser cau’r bar. Mae’r sioeau wedi eu nodi yn y llyfryn hwn. 

 

Cynllun cenedlaethol sy’n cydweithio â theatrau a chanolfannau celfyddydol o Fôn i Fynwy yw ‘Hynt’, er mwyn sicrhau hygyrchedd a pholisi tocynnau clir a chyson. Mae rhai â cherdyn Hynt yn gallu hawlio tocyn am ddim ar gyfer cynorthwyydd personol neu ofalwr yn y Neuadd Dewi Sant. Ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth.

 

 

 

 

 

 

 

 

BREABACH
Gwrando'r Gwreiddiau
Dydd Mawrth 25 Chwefror, 8pm

Mae 2020 yn flwyddyn arbennig iawn yn oes ffefrynnau canu gwerin yr Alban Breabach - eu pymtheng mlwyddiant, cofiwch! Ar hyd y pymtheng mlynedd hynny bu Breabach â’u bryd ar gydnabod a pharchu tarddiadau’r gerddoriaeth maen nhw’n ei chwarae a gwreiddiau’r band ar yr un pryd â chofleidio’r dyfodol â syniadau, egni a chredo newydd.

Tocynnau: £16
Plant pymtheg oed ac iau: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
TTime Credits - 2 gredyd

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr 

 

RYGBI'R CHWE GWLAD 2020
Dydd Sadwrn 14 Mawrth, 2.15pm

Dewch i gefnogi Cymru yn nhwrnameint Rygbi’r Chwe Gwlad a hithau’n mynd i’r afael â’r Alban, y gic gyntaf 2.15pm.  Gewch chi fwynhau cyfleusterau ein bar yn ein Lolfa Lefel 3 eang a morio yn yr awyrgylch. Byddwn yn cynnig bwyd poeth ac rydym yn gydnaws â theuluoedd hefyd. 

Bydd y bar ar agor o 10am - 5pm.

MYNEDIAD AM DDIM

 CHRIS WOOD
Gwrando'r Gwreiddiau
Dydd Mawrth 17 Mawrth, 8pm

Cyfansoddwr digyfaddawd ydi Chris Wood,a’i gerddoriaeth yn dangos ei gariad at hanes an-swyddogol y bobloedd Saesneg eu hiaith. Â chraffter tyner mae’n cyd-weu’r traddodiad â’i ddamhegion cyfoes ei hun.

Yn gerddor a chyfansoddwr cerddoriaeth a chaneuon hunanddysgedig, ei ddysgu’i hun wnaeth Chris ar hyd ei oes a’i natur annibynnol yn tywynnu drwy bopeth mae’n ei wneud. Mae bob amser yn ddifaldod heb ofn lleisio ei farn a’u heglurder cysáct sy’n denu clod i’w ganeuon. Ei brif ddylanwad, chwedl yntau, ydi “Anhysbys”. 

Tocynnau: £16 Ymlaen llaw | £17 Ar y diwrnod
Plant pymtheg oed ac iau: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
Time Credits - 2 gredyd

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr TABEA DEBUS a
LAEFER QUARTET
hwyrgerdd
 Dydd Mawrth 14 Ebrill, 8pm

Yn garismatig ac yn aml ei doniau, rhoes Tabea Debus andros o hwb i gerddoriaeth y recorder, yn cymysgu  hoelion wyth Baróc ag ysgydwadau i’r ysgyfaint gan arloeswyr cyfoes. Ati hi daw sacsoffonau talog y Laefer Quartet, a’u cymysgedd eclectig yn cynnwys sawl darn comisiwn newydd ochr yn ochr â chlasuron  bythol wedi’u hailwampio.

Pris Safonol: £10
  I gynnwys un ai gwrw drafft, gwîn, diod feddal neu jin a thonig o’r bar ar Lefel 3. (*Cwrw drafft yn cynnwys Carling, Cwrw Brains Llyfn a Seidr Stowford Press).
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Myfyrwyr: £3 (heb gynnwys diod)

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


Capital City Jazz Orchestra gyda’r unawdydd gwadd arbennig Enrico Tomasso

Dydd Mawrth 28 Ebrill, 8.00pm

Dyma feibion Caerdydd ei hun, y Capital City Jazz Orchestra, ac ati daw’r unawdydd gwadd arbennig Enrico Tomasso i noson benigamp o Jazz.

Tocynnau: £17
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Myfyrwyr | Plant dan 18 oed: £10
Time Credits - 2 gredyd
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £2 oddi wrth bob tocyn

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr
 


SEAN SHIBE
hwyrgerdd
Dydd Mawrth 12 Mai, 8pm

Ar ôl clywed enillydd gwobr Artist Ifanc y Royal Philharmonic Society, Sean Shibe, fyddwch chi fyth yn synio’r un fath am gitaryddion clasurol – mae’r un mor wefreiddiol ar Fender Stratocaster ag ydi o ddechau ar gerddoriaeth liwt John Dowland. Rai blynyddoedd yn ôl bu i’w fenter softLOUD – oedd yn torri tir newydd ac yn ysgytwol – greu cynnwrf, felly gewch chi ddisgwyl ambell i ennyd daeargrynfaol yn y digwyddiad yma sy’n rhy dda i’w golli.

Pris Safonol: £10
  I gynnwys un ai gwrw drafft, gwîn, diod feddal neu jin a thonig o’r bar ar Lefel 3. (*Cwrw drafft yn cynnwys Carling, Cwrw Brains Llyfn a Seidr Stowford Press).
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Myfyrwyr: £3 (heb gynnwys diod)

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


 

 
JAMIE SMITH'S MABON

Taith "The Last Huzzah!"
Gwrando'r Gwreiddiau
Dydd Gwener 22 Mai, 8pm

Fel caws o dras, yn raddol aeddfedodd Mabon yn gewri pencampwriaethol cerddoriaeth ryng-Geltaidd wreiddiol - y cewri welwn ni heddiw.

Dau ddegawd o jigs fel gwreichion a riliau’n clepian; caneuon gwefreiddiol a baledi cain; perfformiadau arobryn, smaldod aruthrol a selogion triw yn ei ddilyn yn frwd – dyma fand sy’n deall ei bethau.

Ond bellach mae Mabon yn rhoi’r ffidil yn y to – dros yr ugain mlynedd nesaf heriau newydd fydd piau hi i’r ffrindiau clòs a’r cerddorion gwych yma ill pump.

Tocynnau: £18 Ymlaen llaw | £20 Ar y diwrnod
Plant pymtheg oed ac iau: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
Time Credits - 2 gredyd

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


 
 
  

MIDNIGHT SKYRACER
Gwrando'r Gwreiddiau
Dydd Mawrth 9 Mehefin, 8pm

Llai na dwy flynedd yn ôl y cychwynnwyd Midnight Skyracer, y band canu’r tir glas a enwebwyd am Wobr Momentum IBMA, ac ers hynny cythrodd drwy sîn canu’r tir glas a chanu gwerin gwledydd Prydain. Yn sgìl ei reng sy’n sêr pob copa walltog a’i berfformiadau byw cyffrous mae’n rasio ar i fyny’n gyflym i’w ryfeddu ers y cychwyn cyntaf, gyda llais Leanne Thorose sy’n heigio o egni a’i mandolin yn gyrru, llais pêr Tabitha Agnew a’i chanu banjo pencampwriaethol, rhythmau bas Eleanor Wilkie sy’n gadarn fel y graig, dawn Laura Carrivick, yr un mor fedrus ar y ffidil ag ydi ar y dobro, a heinifrwydd ei gefeilles Charlotte ar y gitâr, a’r ddwy chwaer yn canu cytgord.

Tocynnau: £16
Plant pymtheg oed ac iau: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
Time Credits - 2 gredyd

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


   

LADY MAISERY
Prom Cymru 2020
Dydd Llun 20 Gorffennaf, 8pm

Yn sîn canu gwerin Lloegr, sy’n heigio gan gerddoriaeth feiddgar ac arloesol ar hyn o bryd, mae Lady 
Maisery yn disgleirio’n loyw. Yn 2016, meddai The Guardian fod yn eu gwaith cytgord: “some of them most 
exquisite, thrilling vocal harmony work in the English folk scene”. Mae eu cyrchddull canu cytgord heb ei debyg, eu trefniannau yn y repertoire traddodiadol ac mewn cyfansoddiadau gwreiddiol yn ddeallus ac yn feddylgar, a’r aml-offerynwyr a’r canwyr Hazel Askew, Hannah James a Rowan Rheingans yn harneisio ac yn dathlu eu llais ar y cyd. 

Tocynnau: £16
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
Time Credits - 2 gredyd

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


Ebrill 2020
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio