Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Jamie Cullum - AILDREFNU

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

A Gwesteion Arbennig

Newydd gyhoeddi rhyddhau ei albwm newydd, ‘Taller’ (yn ymddangos 7th Mehefin, drwy Island Records), heddiw mae Jamie Cullum,y cerddor a’r cyfansoddwr caneuonmawr ei glod gan y beirniaid, yn cyhoeddi ei fod yn dod yn ôl i’r llwyfan ar daith yn 2020. Yn sgìl ei egni digamsyniol, ei ddawn ddiderfyn a’i bresenoldeb llwyfan mae perfformiadau byw dynamig Jamie yn dal sylw’r gynulleidfa erioed.

Meddai Jamie - ’It’s going to be so fun playing this new music out on tour with my incredible band. We’re going to draw on these new songs and reinvent plenty of old ones too. The Taller tour is going to be a memorable one!”

 
  • Pris Safonol (Uchafswm o 4 thocyn y pen): £38 | £45.50 | £52.50
  • VIP Y Seddi Gorau Sydd Ar Gael: £102

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr