Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Capital City Jazz Orchestra gyda’r unawdydd gwadd arbennig Tina May - GOHIRIO

Yn 2007 y ffurfiwyd y Capital City Jazz Orchestra ac mae ynddi gerddorion Jazz ymhlith y goreuon yn Ne Cymru. Mae’n chwarae’n rheolaidd mewn Clybiau Jazz drwy hyd a lled Cymru a pherfformiodd yng Ngŵyl Jazz Aberhonddu a Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe.  Yn ystod y deng mlynedd aeth heibio gweithiodd gyda llu o artistiaid Jazz rhyngwladol gan gynnwys Clare Teal, Matt Ford, Lee Gibson, Claire Martin, Alan Barnes, Mark Nightingale, Dave O' Higgins, Bruce Adams, Nigel Hitchcock a Bobby Shew.

‘Tina May is to Jazz what Madonna is to Pop’

A hithau’n artist ac yn gyfansoddwr geiriau caneuon gwirioneddol ryngwladol, mae Tina’n dal i roi perfformiadau yn Tsieina, Singapore, Awstralia, yr Unol Daleithiau, yn ogystal ag Ewrop – yn ymuno â cherddorion o bedwar ban byd (Jeremy Monteiro, Gŵyl SingJazz, Gwyliau Jazz JZ Mark Fitzgibbon, Shanghai, Hong Kong……. )

Roedd ei recordiadau ar label HEP, Divas a My Kinda Love, yn ganlyniad cydweithredu artistig o fri â Frank Griffith, y chwaraewr tenor o’r Unol Daleithiau a’r trefnydd ar yr albymau yma sy’n fawr eu clod.

Daeth clod y beirniaid drwy’r gwledydd a theithio ar hyd ac ar led i ran ei halbwm gydag Enrico Pieranunzi Home is Where the Heart Is gyda’r gwestai Tony Coe (33jazz – gyda geiriau a sgrifennodd i gyd-fynd â’i gyfansoddiadau).

Ac yn yr un modd, gwelodd gwedd jazz Tina ar Celebrating Piaf - (33jazz) gyda ‘les Girls’ Nikki Iles (piano), Karen Street (acordion) a Julie Walking (basgrwth) berfformiadau mewn theatrau a chlybiau dan eu sang mewn gwyliau drwy’r byd yn grwn.

Bu’r ensemble yma’n teithio ail sioe gysyniad o’r enw Berlin-Paris-Broadway – taith gerddorol yn cynnwys y cyfansoddwyr Kurt Weill, Gershwin, Cole Porter, Duke Ellington a rhagor… a straeon tan gamp y tu ôl i’r caneuon i gyd.

Mae’r albwm diweddar iawn Café Paranoia yn ganlyniad ei chyfeillgarwch ag Andy Lutter, y pianydd a’r cyfansoddwr jazz sydd â’i gartref yn Munich.Yn deillio o’u gigs cyntaf ddechrau’r naw degau, maen nhw’n sgrifennu caneuon (geiriau Tina a’i gyfansoddiadau yntau) ers peth amser.Tarddodd yr albwm o edmygedd y ddau tuag at Mark Murphy ac mae’n cynnwys gemau gan Murphy gan gynnnwys ei Haikus Jazz – geiriau Mark Murphy a cherddoriaeth Andy Lutter – ochr yn ochr â chaneuon gwreiddiol May/ Lutter. Does dim dwywaith na chlywch chi bresenoldeb direidus Mark Murphy ar y sesiwn.

'Tina May remains the most expressive and technically gifted jazz singer on the UK scene’ 
wrote Kenny Mathieson, The Scotsman.

 
  • Pris Safonol: £17
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60: £2 yn llai
  • Myfyrwyr | Plant dan 18 oed: £10
  • Grwpiau o 10 neu'n fwy (i gadw lle ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): £2 oddi wrth bob tocyn
  • Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): 2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
Logo Hynt

 
Gohiriwyd dros dro