Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Capital City Jazz Orchestra gyda’r unawdydd gwadd arbennig Enrico Tomasso - AILDREFNU

  • Lolfa Lefel 3
 

Yn 2007 y ffurfiwyd y Capital City Jazz Orchestra ac mae ynddi gerddorion Jazz ymhlith y goreuon yn Ne Cymru. Mae’n chwarae’n rheolaidd mewn Clybiau Jazz drwy hyd a lled Cymru a pherfformiodd yng Ngŵyl Jazz Aberhonddu a Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe.  Yn ystod y deng mlynedd aeth heibio gweithiodd gyda llu o artistiaid Jazz rhyngwladol gan gynnwys Clare Teal, Matt Ford, Lee Gibson, Claire Martin, Alan Barnes, Mark Nightingale, Dave O' Higgins, Bruce Adams, Nigel Hitchcock a Bobby Shew.

Bydd Enrico Tomasso yn ymuno â’r CCJO. Un o’r pennaf utganwyr ar y sîn jazz. Enillodd Enrico Wobrau Jazz Prydain bum gwaith. Yn perfformio mewn prif wyliau a chlybiau jazz drwy hyd a lled Ewrop, yn sgìl ei bersonoliaeth a’i bresenoldeb cyffrous ar lwyfan yn ogystal â’i feistrolaeth ar yr offeryn a’i ddyfeisgarwch arddull mae’n gerddor eithriadol, a galw mawr amdano ar gyfer perfformiadau byw ac arddulliau jazz cyfnod yn y stiwdio. Pan oedd yn blentyn cyfarfu â Louis Armstrong a fu’n fentor iddo a chwarae gyda meistri jazz lawer ar ei daith.

Logo Capital City Jazz Orchestra

 
  • Pris Safonol: £17
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60: £2 yn llai
  • Myfyrwyr | Plant dan 18 oed: £10
  • Grwpiau o 10 neu'n fwy (i gadw lle ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)£2 oddi wrth bob tocyn
  • Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
Logo Hynt

 
Gohiriwyd dros dro