Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Capital City Jazz Orchestra gyda’r unawdydd gwadd arbennig Alex Garnett

  • Lolfa Lefel 3
 

Yn 2007 y ffurfiwyd y Capital City Jazz Orchestra ac mae ynddi gerddorion Jazz ymhlith y goreuon yn Ne Cymru. Mae’n chwarae’n rheolaidd mewn Clybiau Jazz drwy hyd a lled Cymru a pherfformiodd yng Ngŵyl Jazz Aberhonddu a Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe.  Yn ystod y deng mlynedd aeth heibio gweithiodd gyda llu o artistiaid Jazz rhyngwladol gan gynnwys Clare Teal, Matt Ford, Lee Gibson, Claire Martin, Alan Barnes, Mark Nightingale, Dave O' Higgins, Bruce Adams, Nigel Hitchcock a Bobby Shew.

Ers dros ugain mlynedd mae Alex Garnett yn un o’r sacsoffonwyr blaenllaw yng ngwledydd Prydain a thir mawr Ewrop, yn hawdd ei adnabod yn syth ar ei naws dywyll gryglyd.  Mae’n gerddor aml iawn ei ddoniau a’r cyntaf i gael galwad pan fydd gofyn aelod band a daeth llwyddiant i’w ran yn artist jazz creadigol, yn gyfansoddwr ac yn drefnwr. Mae galw mawr amdano’n sacsoffonydd sesiwn, stiwdio a masnachol, a chasglodd gredydau rhif y gwlith ar hyd y ffordd, yn aelod band ar albymau ac yn gredydau recordio. 

Mae’n perfformio dros ddau gant o ddigwyddiadau’r flwyddyn gyda bandiau blaenllaw Ewrop o danddaearol i pop, ac mae hefyd yn rheolaidd yn ddewis aelod band llawer o bennaf artistiaid ymweld o America ar daith yn Ewrop, ac yntau wedi perfformio mewn dros ddeg ar hugain o wledydd drwy’r byd yn grwn gydag ymddangos mewn oedfannau o’r fath fri â’r Blue Note, Birdland, yn ogystal â Gwyliau Jazz Perugia, Môr y Gogledd, Vittoria, Montreax ac Oslo ag enwi ond dyrnaid, gydag artistiaid amrywiol a gwahanol o bob maes megis Syr John Dankworth, Wynton Marsalis, Pete King, Humphrey Littleton, Scott Hamilton, Van Morrison a’r Rolling Stones, yn ogystal â gyda’i gyfoeswyr Gareth Lockrane, Seamus Blake, Phil Robson, Michael Janisch, Joel Frahm a llawer at hynny.

 
  • Pris Safonol: £17
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60: £2 yn llai
  • Myfyrwyr | Plant dan 18 oed: £10
  • Grwpiau o 10 neu'n fwy (i gadw lle ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): £2 oddi wrth bob tocyn
  • Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): 2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr
 

Er bod gan Alex er ei glod fywgraffiad trawiadol yn anad yr un sacsoffonydd yn Ewrop yn ei genhedlaeth, nid tan ei ddeugain oed, ym mis Medi 2011, y rhyddhaodd ei albwm solo ei hun.

Yn Ninas Efrog Newydd, yn y Systems Two Studios enwog, y recordiwyd albwm début Garnett, Serpent, sy’n rhoi lle amlwg i un o’r drymwyr jazz y mae’r galw mwyaf amdano yn y byd, Willie Jones III, cyfeiliant dull swing Anthony Wonsey ar y piano, a’r basgrythor hynod Michael Janisch, yn rhoi stondin i wyth cyfansoddiad gwreiddiol gan yr arweinydd ei hun ochr yn ochr â pherfformiadau penigamp gan bob copa walltog.  Buasai mawr edrych ymlaen at yr albwm yng ngwledydd Prydain ac aeth â hi yn anad yr un début ers blynyddoedd, gydag ennill anrhydeddau a chlod ym mhob man gan y wasg, selogion a cherddorion fel ei gilydd.Roedd Serpent yn rhoi stondin i fedrau perfformio, cyfansoddi a threfnu Garnett yn arweinydd ac yn cadarnhau ymhellach pam mae galw amdano’n ddi-baid ar draws genres yn un o sacsoffonwyr pennaf a mwya’u parch Ewrop. 

Ers yn ddiweddar, mae Garnett i’w weld yn ei breswyliad cefn nos wythnosol yn Ronnie Scott’s Jazz Club enwog yn Soho bob nos Lun a nos Fawrth pan na fydd ar daith gyda’i ail albwm yn arweinydd gyda’i fand newydd ‘Bunch of Five’ a ryddhawyd ym mis Ionawr 2015. Mae’r band, o’r enw Andromeda, yn cynnwys ei gydnabod cerddorol ers talwm a’i gyd-sacsoffonydd tenor Tim Armacost, y pianydd Liam Noble, y basgrythor Michael Janisch a’r drymiwr James Maddren. 

UCHAFBWYNTIAU DYFYNIADAU O’R WASG

“Garnett has all the individuality, skill and stamina every star soloist needs, and his debut album as leader is an impressive affair.” The Evening Standard 

“[Serpent] reveals a compositional sharpness that makes this new solo career look like a long-term one… full of exhilarating melodic turns… it’s an unexpected gem.” 
**** 4 Seren, The Guardian 

“Mae gan Alex Garnett naws glasurol sacsoffonydd, ac ar ‘Serpent’ mae ar flaen band di-fefl.” 
Cuadernas de Jazz (Sbaen) 

“[Garnett] confidently molds a personal voice out of the best of the contemporary mainstream on his first, somewhat belated album as a leader… with a deep-tone, soulful spontaneity and an impressive sense of form.” **** 4 Seren, The Financial Times 

“Garnett’s trip to NYC in 2009 paid off…what we hear on this disc is something jazz is supposed to offer but seldom does these days.” Jazz Journal