Martin Simpson

  • Lolfa Lefel 3
 

Mae’r perfformiadau solo agosatoch rydd Martin yn ddigon o ryfeddod ac yn mynd o nerth i nerth – a phob gig yn ddosbarth meistr. Mae’n teithio ar hyd ac ar led gwledydd Prydain ac ymhellach draw, a’i chwarae’n cyfareddu cynulleidfaoedd ac yn rhoi iddynt angerdd, gofid, cariad, harddwch, tristyd ac urddas.

 “What’s it like being the best guitar player in the world…?” Dyna gwestiwn a ofynnwyd iddo mewn cyfweliad ar BBC Radio 4 yn ddiweddar. Roedd  yn rhy wylaidd a graslon i ateb ond mae’r ffeithiau’n siarad drostyn nhw’u hunain.

Ddeugain mlynedd ar ôl iddo recordio’i albwm cyntaf, Golden Vanity, ym 1976, mae Martin yn cael y gair o fod yn gitarydd aruthrol o ddawnus. Mae’r un mor gartrefol yn chwarae canu gwerin traddodiadol Lloegr, canu gwerin a chanu’r felan America a’i gyfansoddiadau ei hun a sonnir amdano’n gyson yn un o’r canwyr gitâr dull bysedd gorau oll yn y byd.

http://www.martinsimpson.com/ 

“Martin Simpson has transcended borders and oceans to quietly become a superb storyteller and musician of great depth and unquestionable taste.” Stephen Fearing

“Martin is in a class of his own. He is such an expressive player; he is ingenious in his use of the guitar. You can listen to one of his songs and three or four minutes in, he has only used the top four strings and not even played a bass note yet, and when he does, it feels like an orchestra coming in. His clarity of playing is just amazing.” Jackson Browne

Llun gan: Judith Burrows

 
 Pris Safonol £16.00 - ymlaen llaw - pob ardal | 
£17.00 ar y diwrnod - pob ardal
 Plant pymtheg oed ac iau £5.00
 Aelodau REACT (16 oed – 25 oed)  (cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno)  £10.00
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £2 oddi wrth bob tocyn
 Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar  029 2087 8444) £1 oddi wrth bob tocyn
 Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) 2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr
 

Mae yn rhestr 30 Uchaf Gitaryddion Acwstig yr Oesoedd Gibson Guitars ac yn 2005 bwriodd darllenwyr Acoustic Guitar bleidlais drosto’n gitarydd rhif 12 yn y byd.

Mae’n cael clod drwy’r gwledydd am fod yn un o’r goreuon oll ymhlith canwyr gitâr acwstig a llithr, ac at hynny’n bigwr banjo tan gamp, ac mae ei sioe solo’n dyst ei fod yn artist ar ei orau oll. Pa un a ydi’n dehongli deunydd o draddodiad ynteu’n canu ei ganeuon grymus ei hun, mae Simpson yn storïwr cyfareddol sy’n gwefreiddio o eigion calon. O’i law ei hun y daeth y gân ddwysbigol ‘Never Any Good’, o Prodigal Son, Albwm Gwerin y Flwyddyn 2007.

Mae Martin yn dal i gydweithio â dewis syfrdanol o bobl o bob cwr o fyd cerdd, a Jackson Browne, Martin Taylor, June Tabor, Richard Hawley, Bonnie Raitt, Danny Thompson, David Hidalgo, Danú, Richard Thompson a Dom Flemons ymhlith y cerddorion mawr y cydweithiodd â nhw.

Yn ystod blynyddoedd diweddar bu’n un o hoelion wyth y Full English arobryn, The Elizabethan Sessions ac yn 2015 recordiodd Murmurs, albwm newydd cyffrous gydag Andy Cutting a Nancy Kerr. Mae yna fawr edrych ymlaen at albwm solo newydd Martin o’r enw Trails and Tribulations a ryddheir 1af  Medi 2017 ar Topic Records. Ymhlith y gwesteion ar yr albwm mae Andy Cutting, Kathryn Tickell, Nancy Kerr a John Smith.

Yn ystod deunaw mlynedd Gwobrau Gwerin BBC Radio 2 fe’i henwebwyd fwy na unrhyw berfformiwr arall - 32 anhygoel o weithiau, 13 o’r rheini am Gerddor y Flwyddyn ac enillodd yr anrhydedd neilltuol honno ddwywaith.

Does dim dwywaith nad ydi’n bencerddor, ond yn anad dim mae Martin Simpson yn cyfleu ei storfa drysor o ddeunydd amrywiol o’r galon, yn perfformio â chynildeb, dwyster a gonestrwydd prin. Meistr ar ei grefft yn wir.