Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Suzanne Vega

Ac Eraill

Daeth Vega i’r fei ar flaen y gad yn yr adfywiad canu gwerin ddechrau’r wyth degau, yn cyfeilio iddi’i hun ar y gitâr acwstig, ac yn canu be elwid yn ganu gwerin cyfoes neu’n ganeuon gwerin newydd o’i phen a’i phastwn ei hun yng nghlybiau Greenwich Village. Ers rhyddhau ei halbwm début ym 1985 yn dwyn ei henw ei hun, oedd yn fawr ei glod gan y beirniaid, rhoes gyngherddau werthodd bob tocyn yn llawer o oedfannau mwyaf adnabyddus y byd. Mae Vega’n cael y gair o draddodi perfformiadau sy’n cyfleu teimladau o eigion calon, ac iddi lais neilltuol - “clear, unwavering” (Rolling Stone) ac “a cool, dry sandpaper-brushed near-whisper” (The Washington Post) - a dywedodd NPR Music ei bod yn cerddora’n fyw ac yn ddyfeisgar yn ddi-feth byth ers dechrau ei gyrfa rai degawdau’n ôl. 

Mae ar ganeuon Vega Bearing ôl storïwr meistrolgar “[who] observes the world with a clinically poetic eye” (The New York Times), yn tueddu i ganolbwyntio ar fywyd y ddinas, ar bobl gyffredin ac ar destunau’r byd go iawn. Yn nodedig o gryno a chynnil, mae ei gwaith yn hawdd ei adnabod yn y fan—yr un mor gyfan gwbl neilltuol a meddylgar ag yr oedd pan glywyd ei llais gyntaf ar y radio dros ddeng mlynedd ar hugain yn ôl.

 
  • Pris Safonol: £35.50 | £39.50 | £52.50
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag n cydymaith (cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444: Seddi’r stalau am £35.50 y tocyn.

A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr