Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Martyn Joseph

Mae Martyn Joseph yn artist hollol unigryw a gwefreiddiol. Anghofiwch bopeth y tybiwch eich bod yn ei wybod am gyfansoddwyr caneuon… O ystyried ei fod ond yn un dyn â gitâr, mae’n creu perfformiad sydd â sain pellgyrhaeddol sy’n llawn egni, yn ddeniadol ac yn angerddol.  Mae’n syfrdanu’r torfeydd bob nos - boed yn perfformio i ddau gant o bobl neu i ugain mil. 

Ym mis Ebrill 2019, enillodd "Gwobr Gwerin Cymru" ar gyfer "Here Come The Young", trac teitl ei albwm yn 2018, y dwedodd cylchgrawn Uncut amdano "Nid yw erioed wedi swnio'n fwy grymus nag a wna yma" 

Yn 2018, cafodd Martyn ei anrhydeddu â’r Wobr ”Spirit of Folk” gan Folk Alliance International yn Kansas, yn ogystal â Gwobr Cyflawniad Oes y cylchgrawn Fatea. 

Mae’n meddu ar y ddawn brin i allu siarad â’r enaid gyda’i eiriau mynegiannol a theimladwy ac mae ei yrfa’n cwmpasu  30 mlynedd, 33 albwm, gwerthiant o dros hanner miliwn o recordiau a miloedd o berfformiadau byw. 

Ym mis Tachwedd 2021 bydd yn rhyddhau albwm stiwdio newydd sbon o'r enw "1960", gyda chaneuon o arsylwadau craff ar ein hamseroedd, ynghyd â myfyrdodau ingol mwy personol. 

Caiff ei gymharu â Bruce Springsteen, John Mayer, Bruce Cockburn a Dave Matthews, ac mae wedi creu ei arddull a'i enw da ei hun fel perfformiwr byw llesmeiriol a’i enw wedi'i adeiladu ar roi'r hyn y mae miloedd wedi'i ddisgrifio fel y profiad cerddoriaeth fyw gorau gawsant yn eu bywydau. 

Yn dalent unigryw sy'n cael ei yrru gan angerdd, ymwybyddiaeth gymdeithasol a chariad at ei grefft, mae'n chwaraewr gitâr sy'n eich gadael yn gegrwth ac sydd wedi datblygu arddull taro unigryw, sy’n cyd-fynd â llais pwerus sy'n uchafbwynt sioeau, mae wedi cael ei alw'n "Springsteen Cymreig".

Yn ymboeni am greu cerddoriaeth sy'n berthnasol ac yn hanfodol i'w gynulleidfa, mae'n ymgysylltu â naratifau heriol sy'n mynd i'r afael â chymhlethdod y cyflwr dynol, ond yn seiliedig ar addewid o obaith. Yn ei eiriau ei hun "Yr hyn rwy'n ei wneud mewn gwirionedd yw ceisio ysgrifennu caneuon a allai gamu ymlaen i wneud rhywfaint o synnwyr o ennyd mewn amser. Mae cân dda yn gwneud i chi deimlo nad ydych chi ar eich pen eich hun yn y byd." 

Mae'n cael ei alw'n storïwr sy’n plethu hanesion amserol, yn ogystal â straeon ar freuder cariad, gyda gallu hudolus i estyn allan at ei wrandawyr drwy ei angerdd a'i hiwmor. Mae adolygiadau syfrdanol yn ei grybwyll fel perfformiwr unigol digamsyniol y mae ei gerddoriaeth yn aros gyda chi ymhell ar ôl i'r sioe ddod i ben. 

Gwefan Martyn Joseph | Martyn Joseph ar Facebook | Martyn Joseph ar Twitter |
Martyn Joseph ar Instagram

 
  • Pris Safonol: £20 -Ymlaen llaw - pob ardal£21 - Ar y diwrnod - pob ardal
  • Plant dan 16 oed: £5
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £2 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio. 

Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr