Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Martin Simpson

  • Lolfa Lefel 3
 

Martin Simpson – A Master of His Art 
Enwebwyd yn ‘Gerddor y Flwyddyn’ – Gwobrau Gwerin BBC Radio 2 2018 

Martin Simpson has transcended borders and oceans to quietly become a superb storyteller and musician of great depth and unquestionable taste. Stephen Fearing

Mae’r perfformiadau solo agosatoch rhyfeddol mae Martin yn eu rhoi yn mynd o nerth i nerth – a phob gig yn ddosbarth meistr.Mae’n teithio ar hyd ac ar led gwledydd Prydain a’r tu hwnt, a’i chwarae’n rhoi angerdd, gofid, cariad, harddwch, alaeth ac urddas i gynulleidfaoedd dan gyfaredd.

“What’s it like being the best guitar player in the world…?” Dyma un o’r cwestiynau ofynnodd holwr iddo ar BBC Radio 4 yn ddiweddar. Roedd Martin yn rhy wylaidd a graslon i’w ateb ond mae’r ffeithiau’n siarad drostyn nhw’u hunain.

Ddeugain mlynedd ar ôl iddo recordio ei albwm cyntaf, Golden Vanity, ym 1976, mae Martin yn adnabyddus yn gitarydd aruthrol o ddawnus.Mae’r un mor gartrefol ym myd canu gwerin traddodiadol Lloegr, canu gwerin a chanu’r felan America a’i gyfansoddiadau ei hun ac fe’i henwir yn gyson ymhlith y gitaryddion bysio gorau oll yn y byd.

Fe’i rhestrir gan Gibson Guitars ymhlith Deg ar Hugain Uchaf Gitaryddion Acwstig yr Oesoedd, a bwriodd darllenwyr Acoustic Guitar eu pleidlais drosto’n ddeuddegfed gitarydd y byd yn 2005. Daw clod i’w ran ym mhobman yn un o’r canwyr gitâr acwstig a llithr gorau erioed, a phliciwr banjo ar ben hynny, ac mae ei sioeau solo yn dyst i artist sydd ar ei orau oll.Pa un a ydi’n chwarae deunydd traddodiadol ynteu’n canu ei ganeuon grymus ei hun, mae Simpson yn chwedleuwr hynod: yn cyfareddu ac yn gwefreiddio i’r byw.Un o’i ganeuon ei hun oedd y gân ddwysbigol ‘Never Any Good’, o Prodigal Son, Albwm Gwerin y Flwyddyn 2007.

Mae Martin yn dal i gydweithredu â chymanfa syfrdanol o bobl o bob lliw a llun ym myd cerdd,a Jackson Browne, Martin Taylor, June Tabor, Richard Hawley, Bonnie Raitt, Danny Thompson, David Hidalgo, Danú, Richard Thompson a Dom Flemons ymhlith y cerddorion y cydweithiodd â nhw.

Mewn blynyddoedd diweddar bu’n un o hoelion wyth y grwpiau arobryn Full English, The Elizabethan Sessions ac yn 2015 recordiodd Murmurs, albwm newydd cyffrous gydag Andy Cutting a Nancy Kerr.Rhyddhawyd albwm diweddaraf Martin ym mis Tachwedd y llynedd a chael croeso brwd gan y beirniaid fel arfer.  Yn ei gartref y recordiwyd ‘Home Recordings’, gan ei gynhyrchydd rheolaidd, bellach ei gymydog, Andy Bell, a Martin yn canu ac yn chwarae, yn llythrennol yng nghanol ei gasgliad hoff o gitarau a banjos ac allan ar ei riniog sy’n wynebu Ardal y Copaon.Mae Martin yn cynllunio albwm solo newydd i’w ryddhau ym mis Mawrth y flwyddyn nesaf ar Topic Records.Bob amser yn doreithiog a byth yn un i orffwys am fawr o dros heb gitâr yn ei ddwylo a chân yn ei ben, mae Martin ar ben ei ddigon o fod yn ei ôl ar daith - yn ei ôl lle mae wrth ei fodd – yn chwarae’n fyw.

Fe’i henwebwyd fwy nag unrhyw berfformiwr yn ystod deunaw mlynedd Gwobrau Gwerin BBC Radio 2 - yn syfrdanol, ddeuddeg gwaith ar hugain ac o blith y rheini deirgwaith ar ddeg yn Gerddor y Flwyddyn, gydag ennill yr anrhydedd neilltuol yna ddwywaith.

Does dim dwywaith nad ydi Martin Simpson yn bencerddor ond yn anad dim mae’n cyfleu ei drysor amrywiol o ddeunydd o’r galon, yn perfformio’n gynnil, yn ddwys ac yn ddidwyll odiaeth.Gwir feistr ar ei grefft.

Llun gan: Geoff Trinder

Gwefan Martin Simpson

“Martin is in a class of his own. He is such an expressive player; he is ingenious in his use of the guitar. You can listen to one of his songs and three or four minutes in, he has only used the top four strings and not even played a bass note yet, and when he does, it feels like an orchestra coming in. His clarity of playing is just amazing.” Jackson Browne

“One of the virtuoso instrumentalists of the English music scene” ‘Sounds better than ever’ **** 4 Stars The Guardian

“Simpson has become a fine interpreter of traditional and other songs, as well as a notable writer of his own.” The Times

‘Simpson’s latest is a potent blend of the highest calibre…Simpson has never sung or played better’ Acoustic Magazine

‘One of our finest traditional musicians, Simpson’s latest album offers a roving overview of his talents’ **** 4 Stars Uncut

‘An excellent collection of material drawn from both sides of the Atlantic handled with loving care by Simpson and aided by some of the biggest names in folk’ **** 4 Stars Maverick

Logo Gwando'r Gwreiddiau

 
  • Prisiau ymlaen law: £18.00
  • Prisiau Ar y diwrnod: £19.00
  • Cyfeillion Neuadd Deri Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Poblano anabolic ag un cydymaith: £2.00 oddi with bob tocyn
  • Plant 15 oed ac iau: £5.00
  • Time Credits (Ychydig sydd ar gael) (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444): 2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr