Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Kathryn Williams

  • Lolfa Lefel 3
 

Mae’r canwr, y cyfansoddwr caneuon, y nofelydd a’r arlunydd Kathryn Williams yn falch o gyhoeddi ei halbwm newydd ‘Night Drives’. Mae’r casgliad yn chwilio sain fwy ffilmig, ac iddo ensemble mwy o offeryniaeth, pwyslais neilltuol ar y tannau a chynhyrchu gan Ed Harcourt. Mae i’w gael ar 15fed Gorffennaf drwy One Little Independent Records.

Ar daith o pop cyfoes y chwith i acwsteg feddal, mae Kathryn Williams yn defnyddio ei halbwm diweddaraf i chwilio amrywiaeth o syniadau newydd a yrrir, yn rhannol, gan lu o gydweithredwyr. Mae gan Kirsty Logan, Oystein Greni, Romeo Stodart, Matt Deighton, Simon Edwards, Yvette Williams, Neill Maccoll, Andy Bruce, Ida Wenoe, Joel Sarakula, Emily Barker a John Alder i gyd gredydau ar amryfal draciau ar hyd ac ar led ‘Night Drives’. Eglurodd Kathryn: “I’ve been releasing music for 24 years now. That fact blows me away, and things have changed so much over those years. The biggest change has been my love of co-writing and writing for other artists. This began when I first went on a writing retreat with Chris Difford forming close friendships and working relationships that are represented here”.

‘Night Drives’ ydi ei halbwm swyddogol cyntaf ers ‘Hypoxia’ yn 2015 ac mae’n cychwyn â rhai o draciau mwyaf uniongyrchol electronig Kathryn hyd yma, y gân nihilaidd ‘Human’, y faled fawr ‘Answer In The Dark’ yn ei holl gynhyrchu haenog, trawiadol, a’r gân heintus, egnïol ‘Radioactive’. Mewn mannau eraill, er enghraifft ‘Moon Karaoke’, ‘Magnets’ a ‘The Brightest’, mae’n chwilio sain fwy sinematig: straeon sy’n araf ymddatrys ac iddyn nhw’n gefn acwsteg gain a darnau cynhyrfiol, gorfoleddus i’r tannau. Mae ‘Put The Needle On The Record’ a’r ddwy sy’n cloi, sef ‘Starry Heavens’ ac ‘I Am Rich In All That I’ve Lost’ yn hamddenol a mewn byd mwy traddodiadol bruddglwyf wedi’i ysbrydoli gan ganu gwerin. Mae swyn dihafal Kathryn yn lliwio’r albwm drwyddo draw â theimlad a hoffter – o bryd i’w gilydd yn synfyfyriol, bob amser yn glên.

Wrth drafod rhai o’r themâu mae’n eu chwilio, meddai “Some of it is questioning who we are, realising that being human is about flaws, humility, and the consequences of how we react to others. It can be about the longevity of a long-term relationship, how to keep the fire burning and to celebrate that. So many love songs are about the first moments, but this is about enduring love. The simple things that fill a day and how our dreams and wants are so separate to the daily grind. The final track is a philosophical musing on loss and gain in life. How by living a long life we will lose so much, but that in itself is riches”.

Mae’r cyfeiriadau clasurol mae Kathryn yn tynnu arnyn nhw, yn neilltuol ei gyd-Lerpwliaid y Beatles, yn groyw yn ‘Night Drives’, sy’n chwarae fel taith ar ei ffordd drwy ei harddulliau a’i dylanwadau. Mae’n dwyn i gof gefn gwlad ym Mhrydain yng ngolau egwan polion lampau’n gwibio wrth fynd heibio a’r tirweddau tonnog, diddiwedd y tu draw. Traciau craff, hunanymwybodol ydi’r rhain, a chyfansoddiadau naturiol wedi’u trefnu’n hyfryd yn cyfeilio i sgrifennu digamsyniol Kathryn.

“I am really proud of this record. Also really scared of putting it out into the world after such a long time.” Ac meddai wedyn, “I can say that because it’s not just down to me. It’s because of the musical family I have around me that keeps me safe, makes me better, is there for the times when I think I can’t go on. It’s about realising that by sharing things creatively, they can be better and it’s not about showing people how great you are. It’s about making the songs the best they can be and trusting people with that. I’ve been on OLI records since 2010. In that time, they have put out 8 albums as well as the anthology box set. Their belief in me and ongoing support has been nothing short of a miracle. They’ve happily allowed me to do side projects, collaborations, write novels, teach. They’ve encouraged me to make my art and include it on releases. Having the label, Ed Harcourt and the other artists who I work with believe in me has helped me believe in myself and want to be what they think I am.”

Disgrifir Kathryn Williams yn aml yn “gyfansoddwr caneuon cyfansoddwyr caneuon”, ac enillodd ei gwaith bythol a threiddgar anrhydeddau iddi, clod y beirniaid a llu o selogion triw. Yn y byd cerddorol newydd yma, pan soniwn am gorff gwaith artist, tueddwn i feddwl am ddyrnaid o recordiau’n ymestyn dros ddyrnaid o flynyddoedd, fan bellaf. Fu diwydiant newidiol a chanolbwynt ar ddisyfrwydd ddim yn gyfrwng newid fawr ar syniadau o’r fath a chan hynny mae Kathryn Williams yn dipyn o eithriad – wedi rhyddhau deuddeg albwm o lawn hyd dan ei henw ei hun ers ei LP début, ‘Dog Leap Stairs’, a ryddhawyd ym 1999.

Ystadegyn pur drawiadol bid siwr ond rydd hyn fawr o syniad o wir hud gwaith Williams: y grefft gyfareddol a dyfodd ac ehangu fel y symudodd o’r naill fenter i’r llall, o’r llwyddiant roes dro ar fyd iddi, sef ‘Little Black Numbers’ a enwebwyd am Wobr Mercury, yr holl ffordd at ei menter deyrnged i Sylvia Plath 'Hypoxia' ac albwm Dolig y llynedd ‘Midnight Chorus’, a sgrifennwyd gyda’r Fonesig Carol Ann Duffy.

Cyfansoddi caneuon soniarus a didwyll, a ysbrydolwyd gan y mawrion, fu nodwedd ei gwaith mwyaf cyfarwydd erioed, ond gallodd Williams ddatblygu’n ddi-baid yn artist am ei bod byth a hefyd yn edrych y tu allan i ffiniau o’r fath. Mae’n dal i wrando a dysgu ar yr un pryd â sgrifennu ag ysbryd tanbaid ac ymdeimlad o antur na wywodd erioed.


Gwefan Kathryn Williams
|Kathryn Williams Facebook | Kathryn Williams Twitter
Kathryn Williams InstagramKathryn Williams Spotify 
 

Credyd celf: Kathryn Williams  
Credyd delweddau’r wasg: Lorna MacKay

 
  • Prisiau ymlaen law: £16.00
  • Prisiau Ar y diwrnod: £17.00
  • Cyfeillion Neuadd Deri Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Poblano anabolic ag un cydymaith: £2.00 oddi with bob tocyn
  • Grwwpiau o 10 neu’n fwy ( Ffoniwch y Swyddfa Docynnau Ar 02920 878444): £1.00 oddi with bob tocyn 
  • Time Credits (Ychydig sydd ar gael) (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444): 2 gredyd


A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr