Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth.

 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes clywir yn wahanol, mewn grym ar unwaith gan ein bod yn dal at gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.


Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - The Lost Words: Spell Songs (Yn cynnwys paentiad byw gan Jackie Morris)

Yn 2018 roedd Gŵyl Folk by the Oak wrth ei bodd o gomisiynu Spell Songs, darn cymar cerddorol The Lost Words gan yr awdur Robert Macfarlane a’r artist Jackie Morris: ‘llyfr swynion’ enwog ac iddo gyfoeth o rythmau barddonol a chân adar o’r dychymyg oedd yn naturiol yn gwahodd ymateb cerddorol. 

Casglodd Spell Songs at ei gilydd wyth cerddor hynod y mae eu cerddoriaeth yn ymgysylltu i’r carn â thirwedd a natur, er mwyn ymateb i greaduriaid, celfyddyd ac iaith The Lost Words:

Karine Polwart: cyfansoddwr caneuon a cherddor mawr ei gwobr, gwneuthurwr theatr, adroddwr straeon, awdur ysgrifau, ac awdur a gyhoeddwyd, y dewiswyd ei sgript ar gyfer ei sioe arobryn ‘Wind Resistance’ gan Robert Macfarlane i fod yn un o ‘Lyfrau Gorau 2017' The Guardian.

Julie Fowlis: yn canu’n aml yn y Traddodiad Gaelaidd, mae Julie yn adnabyddus am ei llais penfeddwol, fel crisial.Enillydd Canwr Gwerin y Flwyddyn 2018 BBC Radio 2.

Seckou Keita: cerddor eithriadol a charismatig.Gellid dadlau ei fod yn ganwr Kora (telyn ddau dant ar hugain o Orllewin Affrica) mwyaf dylanwadol ac ysbrydoledig ei genhedlaeth.

Kris Drever: ymhlith goreuon cyfansoddwyr caneuon yr Alban, a’r mwyaf toreithiog, aelod o’r triawd canu gwerin arobryn Lau, a Chanwr Gwerin y Flwyddyn 2017 Gwobrau Gwerin BBC Radio 2.

Kerry Andrew: cerddor, cyfansoddwr, cyfansoddwr caneuon, aml-offerynnwr ac awdur syfrdanol o graff.

Rachel Newton: canwr a thelynor sy’n cael y gair o draddodi perfformiadau “haunting and compelling” (The Guardian) ac a enillodd deitl Canwr Gwerin y Flwyddyn BBC Radio 2 yn 2017.

Beth Porter: soddgrythor adnabyddus yn sîn canu gwerin ac acwstig gwledydd Prydain a hanner The Book Shop Band, sy’n sgrifennu caneuon a ysbrydolir gan lyfrau a berfformir yn aml mewn gigs siopau llyfrau.

Jim Molyneux: dawn aruthrol ar offerynnau fyrdd, a chanddo glust fain mewn amrywiaeth o genres o ganu gwerin drwodd at jazz a hip hop.

“Spell Songs is a work of vision and brilliance...” - fRoots *****
beguiling”- The Sunday Times****
“a delightful homage to nature” - The Times****
'A brave and magical creation' – The Observer
“complex and beautiful and an absolute joy from start to finish”- RnR *****

 
 Pris Safonol £25
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £2 yn llai 
 Dan 16 oed  £12.50 

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Wedi’i ganslo
 

Rhoes Spell Songs le i’r cerddorion amrywiol yma sy’n fawr eu clod gyd-weu elfennau canu gwerin Prydain, traddodiadau gwerin Senegal, a cherddoriaeth arbrofol a chlasurol i greu corff newydd o waith sy’n ysbrydoli.Yn 2019 cafodd Spell Songs gymerdawyaeth sefyll mewn perfformiadau mewn pennaf oedfannau dan eu sang drwy hyd a lled gwledydd Prydain, gan gynnwys Southbank Centre Llundain a phrif lwyfan Gŵyl Lên Y Gelli Gandryll: 

 “… one of the most sublime evenings you will ever enjoy.The magic of these superstars onstage - the art, the music, the sheer, ravishing beauty of the language... one of the greatest concerts we've ever had at Hay.”  Peter Florence, Cyfarwyddwr yr Wŷl, Gŵyl Lên Ryngwladol Y Gelli Gandryll

Mae perfformiad Spell Songs yn dal i’r dim hanfod The Lost Words.Mae’r llais llafar, sibrydion, acenion, tafodieithoedd, ieithoedd brodorol, diarhebion, dywediadau, cân adar, parablu afonydd a suo pryfed i gyd yn gwneud yn fwyfwy agosatoch y byd cerddorol y mae’r caneuon yn ei ddeffro yn y cof.Wedi’u hysbrydoli gan eiriau a chelf y llyfr gwreiddiol, mae pob cerddor yn dwyn yn ei sgìl ddychmygion, addurniadau a gwyriadau newydd â’u gwreiddiau mewn profiad personol, parch i’r carn at fyd natur, protestio yn erbyn colli natur ac iaith neu werthfawrogi gwylltineb a harddwch.

Ar lwyfan, ynghyd â’r wyth artist gwych a greodd Spell Songs, daw’r artist arobryn a mawr ei glod Jackie Morris, un o awduron llyfr gwreiddiol The Lost Words, yn peintio’n fyw ar lwyfan yn ystod y perfformiad, yn consurio hud ag inc a brwsh!