Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Spiers & Boden

  • Lolfa Lefel 3
  • Yn rhan o dymor
 

Gwrando'r Gwreiddiau 

A Gwesteion Arbennig Lady Nade

Wedi eu disgrifio gan The Guardian fel 'y ddeuawd offerynnol orau ar y sîn draddodiadol', saethodd John Spiers a Jon Boden i flaen llwyfan y sîn yn 2001.  Fel Spiers & Boden enillon nhw lwyth o Wobrau Gwerin BBC Radio 2 - Gwobr Gorwelion am y newydd-ddyfodiad gorau yn 2003, a Gwobr y Ddeuawd Orau yn 2004 a 2006.  Roedd cyfnod yn Eliza Carthy & the Ratcatchers yn cynnwys perfformiad yng Ngwobrau Cerddoriaeth Mercury.   Ac ar ôl blynyddoedd o deithio llwyddiannus, yn 2011 fe wnaethant arwain eu sioe llawn sêr eu hunain yn yr Empire yn Shepherd’s Bush yn Llundain i ddathlu eu degfed pen-blwydd. 

Yn y cyfamser, roeddent wedi defnyddio eu llwyddiant cynnar fel deuawd i ffurfio'r band mawr gwerin arloesol Bellowhead, â nhw yn eu harwain, a aeth ymlaen i werthu allan yn Neuadd Albert, llwyddiannau yn Proms yn the Parc, nifer o wobrau, llofnodi gydag Universal Records a gwerthiant albyms o dros 250,000. 

Yn anochel, roedd Bellowhead yn gynyddol fynd â’u hamser fwyfwy ac yn 2014 gwnaeth Spiers & Boden y dewis anodd i roi gorffwys i’r ddeuawd.  Roedd yn benderfyniad anodd.   Roedd Spiers & Boden wedi ennill lle digymar yng nghalonnau'r gynulleidfa werin ac ni welwyd siom tebyg pan ddiddymwyd y ddeuawd tan i Bellowhead ei hun berfformio am y tro olaf yn 2016.

Ers hynny mae Jon Boden wedi creu gyrfa fel perfformiwr unigol a gyda'i fand ei hun, Jon Boden & The Remnant Kings, tra'n parhau i weithio ar ei drioleg greadigol o albymau yn archwilio byd ôl-apocalyptaidd a'i waith yn ysgrifennu cerddoriaeth ar gyfer y theatr.  Aeth John Spiers ymlaen i ffurfio cydweithrediadau perfformio llwyddiannus gyda Peter Knight (Steeleye Span, Feast of Fiddles) a Jackie Oates ar wahân, ac mae'n aelod o’r band lled newydd y Gigspanner Big Band.   Yna arweiniodd trafodaethau ddiwedd 2019 at y syniad o ailffurfio Spiers & Boden, recordio newydd, teithiau newydd.  Erbyn y Nadolig cytunwyd y byddai'r ddeuawd yn dod nôl yn 2021 a dechreuodd y paratoadau...

LADY NADE


Brodor o Fryste ydi’r Canwr a’r Cyfansoddwr Indi-Gwerin-Americana, Lady Nade, a chanddi lais tyner, grymus, melfed a dawn creu alawon cofiadwy ar sail hanesion dilys a chryf.A hithau’n aficionado bwyd selog, mae’n aml yn tywallt creadigedd i bob cân ac ar ben hynny resipi i gyd-fynd, yn llenwi’ch calon â geiriau ac alawon sy’n eli i’r corff a’r enaid ill dau.

Gwrando’r Gwreiddiau logo peint o gwrw £4

Logo Gwrando'r Gwreiddiau

 
  • Prisiau ymlaen law: £20.00
  • Prisiau Ar y diwrnod: £21.00
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £2.00  oddi wrth bob tocyn
  • Plant dan 15: £5.00
  • 16-18 oed |Myfyrwyr: £3.00  oddi wrth bob tocyn: £3.00  oddi wrth bob tocyn
  • REACT: £10.00
  • Time Credits (Ychydig sydd ar gael) (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): 2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr
 

Dechreuodd Lady Nade sgrifennu cerddi a chaneuon yn foddion gwella gofid, yn perfformio mewn oedfannau ar hyd ac ar led ei thref enedigol Bryste, a datblygodd ei gwaith yn alwad er mwyn cysylltu â’i selogion yn ddyfnach yn gymorth i’w harwain drwy dapestri cymhleth bywyd â gallu iachaol cerddoriaeth.Mae’n tywallt creadigedd i bob cân ac ar ben hynny’n aml resipi i gyd-fynd.

Dysgodd Lady Nade nad ar ei ben ei hun mae rhywun yn cael ei gefn ato ar ôl colled a gofid a chyda’i cherddoriaeth a’i resipis mae’n creu profiad ar y cyd y gall pawb fynd iddo ar ei delerau ei hun.

Perfformiodd mewn mannau rhif y gwlith, o farrau dan ddaear i gaeau gwyliau, oedfannau cyngerdd a dinasoedd Ewrop - yn gefn, ymhlith eraill, i ‘Yola’ a enwebwyd am wobr Grammy - ac ymddangos yn ddiweddar ar Traitors Sianel 4. Fel y daeth fwyfwy i’r amlwg fe’i gwelwyd yn ennill cymeradwyaeth Taylor Guitars, Sontronics ac Icon Films, clodydd ar BBC2 Mark Radcliffe - The Folk Show, BBC Bristol Introducing,Radio Genedlaethol Ffrainc ac ar BBC Radio 4 yn sioe Sam Bain (awdur Peep Show a Freshman) Yours Truly, Pierre Stone.

Mae’r Canwr a’r Cyfansoddwr yma o Fryste yn llenwi’ch calon â geiriau ac alawon sy’n eli i’r corff a’r enaid ill dau.Dan gyd-weu Indi-Gwerin ag Americana, mae ei pherfformiadau fel aduniad.  Does rhaid i chi ond rhannu stafell â hi ac fe rydd i chi stori.Y stori gron gyfan.Y gorfoledd a’r gofidiau.A byddwch yn gwirioni arni, a hithau’n talu’r pwyth yn ôl.

Mae hi wrthi’n casglu’r blasau at ryddhau ei hail albwm, yn coginio ei thrydedd wledd i’r synhwyrau.  Mae cynhwysion ei hail albwm Safe Place yn mudferwi’n ddel, yn barod i ddod at y bwrdd yng ngwanwyn 2021.