Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 3 Mai 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816 / 07966 264164. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Spiers & Boden

  • Lolfa Lefel 3
  • Yn rhan o dymor
 

Wedi eu disgrifio gan The Guardian fel 'y ddeuawd offerynnol orau ar y sîn draddodiadol', saethodd John Spiers a Jon Boden i flaen llwyfan y sîn yn 2001.  Fel Spiers & Boden enillon nhw lwyth o Wobrau Gwerin BBC Radio 2 - Gwobr Gorwelion am y newydd-ddyfodiad gorau yn 2003, a Gwobr y Ddeuawd Orau yn 2004 a 2006.  Roedd cyfnod yn Eliza Carthy & the Ratcatchers yn cynnwys perfformiad yng Ngwobrau Cerddoriaeth Mercury.   Ac ar ôl blynyddoedd o deithio llwyddiannus, yn 2011 fe wnaethant arwain eu sioe llawn sêr eu hunain yn yr Empire yn Shepherd’s Bush yn Llundain i ddathlu eu degfed pen-blwydd. 

Yn y cyfamser, roeddent wedi defnyddio eu llwyddiant cynnar fel deuawd i ffurfio'r band mawr gwerin arloesol Bellowhead, â nhw yn eu harwain, a aeth ymlaen i werthu allan yn Neuadd Albert, llwyddiannau yn Proms yn the Parc, nifer o wobrau, llofnodi gydag Universal Records a gwerthiant albyms o dros 250,000. 

Yn anochel, roedd Bellowhead yn gynyddol fynd â’u hamser fwyfwy ac yn 2014 gwnaeth Spiers & Boden y dewis anodd i roi gorffwys i’r ddeuawd.  Roedd yn benderfyniad anodd.   Roedd Spiers & Boden wedi ennill lle digymar yng nghalonnau'r gynulleidfa werin ac ni welwyd siom tebyg pan ddiddymwyd y ddeuawd tan i Bellowhead ei hun berfformio am y tro olaf yn 2016.

 

Ers hynny mae Jon Boden wedi creu gyrfa fel perfformiwr unigol a gyda'i fand ei hun, Jon Boden & The Remnant Kings, tra'n parhau i weithio ar ei drioleg greadigol o albymau yn archwilio byd ôl-apocalyptaidd a'i waith yn ysgrifennu cerddoriaeth ar gyfer y theatr.  Aeth John Spiers ymlaen i ffurfio cydweithrediadau perfformio llwyddiannus gyda Peter Knight (Steeleye Span, Feast of Fiddles) a Jackie Oates ar wahân, ac mae'n aelod o’r band lled newydd y Gigspanner Big Band.   Yna arweiniodd trafodaethau ddiwedd 2019 at y syniad o ailffurfio Spiers & Boden, recordio newydd, teithiau newydd.  Erbyn y Nadolig cytunwyd y byddai'r ddeuawd yn dod nôl yn 2021 a dechreuodd y paratoadau...
 

 
Prisiau ymlaen law £20.00
Prisiau Ar y diwrnod £21.00 
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £2.00  oddi wrth bob tocyn
Plant Dan 15 £5.00 

16-18 oed |Myfyrwyr

£3.00 oddi wrth bob tocyn 
REACT £10.00 each
  • Time Credits (Ychydig sydd ar gael) (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)gredyd
 

 

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr