Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Show of Hands - AILDREFNU

O’r diwedd daw’r chwip o grŵp gwerin Show of Hands at ei gilydd eto i berfformio ar lwyfannau anghyfannedd gwledydd Prydain. Bydd y chwedlau ym myd cerdd – Phil Beer, Steve Knightley, Miranda Sykes a Cormac Byrne – yn eu holau i gyfareddu cynulleidfaoedd gan berfformio’n fyw eu hits arobryn a ffefrynnau mewn gwyliau, ddwy flynedd ers canslo’u cyngherddau oherwydd Covid-19. Bydd y band yn perfformio casgliad dynnith ddŵr o’ch dannedd chi, yn draciau arwyddnod eiconig o’r chwarter canrif aeth heibio, yn cynnwys eu dwy gân enillodd Wobrau Gwerin, Arrogance Ignorance Greed (AIG) a Country Life. Caiff eu selogion hefyd eu difyrru gan sengl newydd y band ar thema’r cyfnod clo The Best One Yet.

Show of Hands ar Facebook | Gwefan Show of Hands |
Show of Hands ar Twitter | Show of Hands ar Youtube 

Logo Show of Hands

 
  • Pris Safonol: £30.50
    Dan 21 oed:£16.75
  • Time Credits (Ychydig sydd ar gael) (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): 2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr