Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Seven Drunken Nights: The Story of the Dubliners - AILDREFNU

Yn dilyn teithiau sgubol o lwyddiannus a werthodd bob tocyn, daw Seven Drunken Nights – The Story of The Dubliners yn ei ôl i theatrau mewn cynhyrchiad mwy fyth. 

Yn syth o’r West End, mae’r sioe’n rhoi bywyd o’r newydd i gerddoriaeth hoff feibion Iwerddon y Dubliners.Dyma adrodd stori gyrfa’n ymestyn dros hanner can mlynedd a deffro yn y cof ysbryd Ronnie Drew, Luke Kelly, Barney McKenna, Jim McCann, Ciaran Bourke a John Sheahan.Mae’r cast dawnus o gerddorion a chanwyr yn bywiogi drwyddi gerddoriaeth y grŵp eiconig yma. 

Perfformiad ydi hwn fydd yn cael gennych forio canu a churo dwylo gyda chlasuron megis The Wild Rover, The Black Velvet Band, The Irish Rover, Molly Malone, Finnegan’s Wake, McAlpines Fusileers, Raglan Road ac wrth reswm pawb The Seven Drunken Nights

Dathliad o gerddoriaeth Iwerddon ei hun ydi’r dathliad yma o gerddoriaeth y Dubliners a, does dim dwywaith, noson o gerddoriaeth, smaldod a ‘craic’.

 
  • Pris Safonol: £27
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £2 yn llai
  • Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)£2 oddi wrth bob tocyn

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr