Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07743 839816 / 07966 264164.

Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Sam Sweeney Band - AILDREFNU

  • Lolfa Lefel 3
 

Ar ôl rhoi cychwyn ar yrfa solo, rhyddhau ei albwm solo début The Unfinished Violin ar Island Records a mynd ag ef ar daith i dyrfaoedd mewn oedfannau dan eu sang ar daith lansio’r albwm yn 2019, yng ngwanwyn 2020 mae Sam yn rhyddhau ei ail albwm solo y bu mawr edrych ymlaen ato. 

Yn symud ymlaen o’i gysylltiad pum mlynedd â’r Rhyfel Byd Cyntaf, a ysbrydolodd ei albwm cyntaf, a chipio calonnau cenhedloedd Prydain yn sgìl ymddangos ar Antiques Roadshow a BBC Breakfast, ochr yn ochr â BBC Radio 2, 3, 4 a 6 Cerddoriaeth, mae Sam yn torri’i gŵys ei hun yn ei gerddora, gyda thri o’i hoff gerddorion, a chydag ymagwedd gwbl newydd a môr o sain. 

Mae Sam a’i fand newydd yn rhoi rhywbeth yng ngherddoriaeth Lloegr na fu yno erioed o’r blaen.   Mae i’r albwm holl swagar a rhythm cerddoriaeth draddodiadol Lloegr ynghyd â sain enfawr, dawn, egni ac ysbryd gŵyl y bandiau sy’n dod i’r fei o sîns cerddoriaeth y gwledydd Celtaidd a Llychlyn. 

Mae’r albwm newydd yn byw ac yn bod mewn seinfyd pur wahanol i The Unfinished Violin.  Gan gefnu ar adrannau’r tannau, y piano, a’r harmoniwm, mae’r band newydd yn cynnwys gitarau acwstig a thrydan a’r basgrwth. 

Jack Rutter – gitâr (Seth Lakeman, Jackie Oates, Moore Moss Rutter)

Ben Nicholls – basgrwth (Seth Lakeman, Nadine Shah, Kings Of The South Seas, Wild Rose, The Full English)

Louis Campbell – gitâr trydan (aelod o’r Ensemble Gwerin Ieuenctid Cenedlaethol 2016 – 18, BBC Introducing gyda’r Big Massive Orchestra, yn astudio’r gitâr yn RNCM) 

Mae Sam yn un o hen lofiau’r hyrddwynt Bellowhead, yn gyfarwyddwr artistig gynt yr Ensemble Gwerin Ieuenctid Cenedlaethol, yn un o aelodau sylfaenu’r triawd offerynnol mawr ei glod Leveret, ac yn offerynnwr gwych yn rheng flaen yr adfywiad yng ngherddoriaeth draddodiadol Lloegr.

Gwobrau Gwerin BBC Radio 2 2019 – Cerddor Enwebedig y Flwyddyn

““The fiddler with the Midas touch… an English equivalent of the great Irish fiddle player Martin Hayes.” ****” The Guardian

““Sweeney’s playing is unearthly at times: the singular focus of this set and the level of its performance makes this an outstanding and deeply moving experience.” ***** ” Songlines

“One of the defining English fiddle players of his generation”  Mark Radcliffe, BBC Radio 2

Gwrando’r Gwreiddiau logo peint o gwrw £4Logo Gwrando'r Gwreiddiau

 
  • Pris Safonol: £18
  • Plant dan 16 oed: £5
  • Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith£2 oddi wrth bob tocyn
  • Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)£1 oddi wrth bob tocyn
  • Time Credits (Ychydig sydd ar gael) (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): gredyd

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr