Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Midnight Skyracer - WEDI'I GANSLO

  • Lolfa Lefel 3
 

Daeth Midnight Skyracer ymhell mewn byr o dro.  Ers ymffurfio yn 2017 daeth y pumawd o ferched Eingl-Wyddelig yn rhyfeddodau mewn gwyliau ar hyd ac ar led gwledydd Prydain, Ewrop ac Awstralasia, teithio’n rheolaidd gartref a rhyddhau albwm début mawr ei glod gan y beirniaid.Mae ganddyn nhw hefyd yr anrhydedd o fod yr act Brydeinig gyntaf a enwebwyd am wobr gan Gymdeithas Ryngwladol Cerddoriaeth y Tir Glas.

“…these varied aspects of their musical personalities contribute to the
greater good of a band playing for the song, for the singer, for the music.”

Ron Block (Alison Krauss & Union Station, Franklin, Tennessee) 

Mae eu rheng yn sêr pob copa walltog - Leanne Thorose, a’i môr o lais a’i mandolin sy’n gyrru; canu banjo pencampwriaethol a llais cain Tabitha Benedict; Eleanor Wilkie a’i rhythmau bas cadarn fel y graig; Laura Carrivick aml ei doniau, yr un mor ddeheuig ar y ffidil ag ydi ar y dobro; a chanu gitâr fel mellten Charlotte Carrivick.Nid yn unig y maen nhw’n feistri ar eu priod offerynnau, ond mae cytgordiau lleisiol ar y cyd y pum menyw heb eu hail. 

Yn dilyn rhyddhau Fire ym mis Chwefror 2018, mae’r band yn barod i ryddhau albwm dilynol yn yr haf ar Island Records. Mae Shadows On the Moon, a recordiwyd yn Real World Studios Peter Gabriel yn Wiltshire, yn gymysgedd pefriol o faledi canu’r tir glas hyrddiol a baledi mynydd, yn dywyll ac yn heintus ill dau, yn dyner ac yn arw.

“This is a band and this is an album that can go toe to toe with anything on
offer from bluegrass’s spiritual home on the other side of the Atlantic.” 
**** RnR Magazine 

“A conflagration of a debut bluegrass album: hot stuff”
**** Songlines 

“…probably the best bluegrass I have heard from a non-American band.”
fRoots

“‘Fire’ combines seven self-penned pieces, traditional and bluegrass classics – tradition and contemporary working hand in hand and no sign of a join, and it’s seriously good. Harmonies to die for, delicious voices and succulent instrumentation.”
FolkWords

“You can’t fail to sit there open-mouthed at the astounding dexterity of
the playing, which is brilliant even by championship-standard bluegrass standards
– for there’s sensitivity in shading and dynamic balance too alongside and
inside the high-octane note-spinning virtuosity.”
Folk Radio UK

“Midnight Skyracer has all the vital components to compete with other
bluegrass outfits not only in the UK but also on an international scale.”
Northern Sky 

Gwefan Midnight Skyracer | Midnight Skyracer Facebook | Midnight Skyracer Twitter
Midnight Skyracer Instagram

Logo Gwrando’r Gwreiddiau

Gwrando’r Gwreiddiau logo peint o gwrw £4

 
  • Pris Safonol: £16
  • Plant pymtheg oed ac iau: £5
  • Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £2 oddi wrth bob tocyn
  • Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): £1 oddi wrth bob tocyn
  • Time Credits (Ychydig sydd ar gael) (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): 2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Logo Hynt

 
Wedi’i ganslo