Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 3 Mai 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816 / 07966 264164. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Lady Maisery

  • Lolfa Lefel 3
 

Yn sîn canu gwerin Lloegr, sy’n heigio gan gerddoriaeth feiddgar ac arloesol ar hyn o bryd, mae Lady 

Maisery yn disgleirio’n loyw. Yn 2016, meddai The Guardian fod yn eu gwaith cytgord: “some of them most exquisite, thrilling vocal harmony work in the English folk scene”. Mae eu cyrchddull canu cytgord heb ei debyg, eu trefniannau yn y repertoire traddodiadol ac mewn cyfansoddiadau gwreiddiol yn ddeallus ac yn feddylgar, a’r aml-offerynwyr a’r canwyr Hazel Askew, Hannah James a Rowan Rheingans yn harneisio ac yn dathlu eu llais ar y cyd. Pa un a ydyn nhw’n dwyn i’r golwg dro ffeministaidd cudd yng nghynffon stori draddodiadol, yn traddodi baled ddwysbigol yn erbyn rhyfel, neu’n rhoi stondin i’w doniau aml-offerynnol aruthrol mewn cyfansoddiadau gwreiddiol sy’n tynnu ar ddylanwadau rhif y gwlith, mae Lady Maisery yn chwilio’n ddeheuig rym, harddwch a bywiogrwydd cân. Dros y pum mlynedd aeth heibio, teithiodd y triawd yn eang, yn perfformio sioeau i dai dan eu sang drwy hyd a lled gwledydd Prydain ac Ewrop a rhyddhau tri albwm mawr eu clod gan y beirniaid.

“Ambitious and beautiful”Mark Radcliffe, BBC Radio 2
“Some of the most exquisite, thrilling vocal harmony work in the English folk scene-an
impressive blend of ease and sophistication.”- Them Guardian

https://www.ladymaisery.com/ | https://www.facebook.com/LadyMaisery/| 
https://twitter.com/LadyMaisery | https://www.youtube.com/user/LadyMaiseryFolk

Logo Gwando'r Gwreiddiau

Gwrando’r Gwreiddiau logo peint o gwrw £4

 
  • Pris Safonol: £16
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £2 oddi wrth bob tocyn
  • Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): £1 oddi wrth bob tocyn
  • Time Credits (Ychydig sydd ar gael) (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): 2 gredyd

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr