Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Kitty Macfarlane

 • Lolfa Lefel 3
 

Mae Kitty Macfarlane yn awdur ac yn gitarydd o Wlad yr Haf, y mae ei cherddoriaeth yn gyfoethog gyda delweddau gweledol ac wedi'i hysgrifennu gyda llygad ar yr amgylchedd. Mae’n nodweddiadol am ysgrifennu caneuon hynod o aeddfed, ag empathi amlwg â'r amgylchedd ac ymdeimlad cryf o le. Gyda llais clir 'wedi'i reoli ac eto'n wyllt' (Folk Radio), mae ei geiriau'n cyffwrdd ag ymyrryd ac ailwylltio, newid yn yr hinsawdd a mudo, perthynas hynafol menyw â thecstilau a'r tir, a wyneb newidiol y byd naturiol. O drydar drudwy ar Wastadedd Gwlad yr Haf i fudo trawsatlantig epig llysywod, arfordiroedd ac aberoedd de-orllewin Lloegr a'r rhan fach yr ydym ni ein hunain yn ei chwarae mewn darlun llawer mwy, mae ei chaneuon wedi'u rhwymo gan y thema sylfaenol o berthynas y ddynoliaeth â'r gwyllt. Yn gerebral ac amserol, gonest ac uniongyrchol, nid geiriau tafladwy na melodïau bob dydd yw'r rhain ond cyfansoddiadau sy'n ysgogi'r meddwl gyda seinweddau wedi'u saernïo'n wych.

Roedd ei halbwm cyntaf Namer of Clouds yn un o Albymau Gwerin Gorau The Guardian yn 2018, ac mae wedi bod ar donfeddi BBC Radio 2, 3, 4 a 6 Music. Y llynedd fe'i gwahoddwyd i gyflwyno dwy bennod o Tweet of the Day ar BBC Radio 4 a pherfformiodd Kitty yn fyw mewn sesiwn ar BBC Radio 2 ar ddechrau 2019.

FATEA Female Artist of the Year 2018
"Smooth & believable" - Iggy Pop, BBC 6Music
"Startlingly poetic" - The Observer
BBC Radio 4 Pick of the Week
"Remarkably accomplished" - The Guardian
"faint echoes of Joni Mitchell and Vashti Bunyan" - The Metro

 Gwefan Kittymacfarlane | kittymacfarlane ar facebook | kittymacfarlane ar twitter

Logo Gwrando'r Gwreiddiau

Gwrando’r Gwreiddiau logo peint o gwrw £4

 
 • Pris Safonol: £16
 • Students | Plant dan 18: £3 yn llai
 • Friends of St David’s Hall | Over 60s | Claimants | Disabled People plus one companion: 
  £2 off

Plus an optional £1.50 postage fee.
For Hynt tickets, please contact Box Office on 07391 791934.  Limited availability – please book early to avoid disappointment.
*Only one discount may apply to each ticket and proof of entitlement is required upon ticket collection. 

Hynt logo

 • Prisiau ymlaen law: £20.00
 • Prisiau Ar y diwrnod: £21.00
 • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £2.00  oddi wrth bob tocyn
 • Plant dan 15: £5.00
 • 16-18 oed |Myfyrwyr: £3.00  oddi wrth bob tocyn: £3.00  oddi wrth bob tocyn
 • REACT: £10.00
 • Time Credits (Ychydig sydd ar gael) (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): 2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr