Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Kate Rusby at Christmas - AILDREFNU

Mae Kate Rusby’n wastad yn falch o’i galw’i hun yn ganwr gwerin ac mae ei llais hyfryd, cyfleugar yn cysylltu calon deimladol cân â chalon ei chynulleidfa bob gafael. A hithau’n ddiarhebol o ddi-lol, ers chwarter canrif mae Kate yn ennyn hoffter cyngherddwyr ym mhob man â’i phersonoliaeth hoffus a’i ffraethineb siarp Efroges.

I lawer o bobl daeth Taith Dolig Kate – a ddaliwyd mor wych ar ei DVD Live at Christmas – yn gymaint rhan o’r dathliadau â’r pwdin Dolig ei hun! Yn gynnes ac yn hudolus, mae hi a’i band bendigedig – â phumawd pres yn gwmni fel pob amser – yn corffori naws ac ysbryd llawen y Doligau gorau erioed!

Bydd band o gerddorion Kate ym mis Rhagfyr yn cynnwys:

  • Damien O’Kane ar y gitâr, y gitâr tenor trydan a’r banjo
  • Steven Byrnes ar y bwswci a’r gitâr
  • Nick Cooke ar yr acordion diatonig
  • Duncan Lyall ar y basgrwth a’r moog
  • Heb anghofio’r Brass Boys penigamp! 

Mae Cyngerdd Dolig gan Kate Rusby yn parhau traddodiad carolau Swydd Efrog, carolau penodol sy’n cael eu canu yn nhafarnau dan eu sang De Swydd Efrog. Ym more’i hoes byddai Kate yn eistedd yng nghorneli’r tafarnau hynny felly mae’r caneuon mae’n eu canu yn y sioeau yma ym mêr ei hesgryn. Am dros ddeucan mlynedd, o ddiwedd mis Tachwedd tan Ddydd Calan, byddai cymunedau Gogledd Swydd Derby a De Swydd Efrog yn ymgynnull amser cinio Sul, yn eu tŷ tafarn lleol, i floeddio canu eu gweddau eu hunain ar garolau cyfarwydd, carolau roedd yr eglwys yn Oes Victoria yn aml yn gwgu arnyn nhw am eu bod yn ‘rhy hapus’.

Mae hapusrwydd Kate, ei smaldod a’i dawn adrodd straeon yn nodwedd ar ei sioeau byw.  Yn lle’r awditoriwm, bob gafael mae’r gynulleidfa yn eu cael eu hunain yng nghegin ffrynt Kate a ninnau’n westeion yn cael croeso cynnes.

Hyd yn hyn mae Kate wedi rhyddhau pum albwm o ganeuon a charolau’n deillio o’r traddodiad campus yma o Swydd Efrog ac ymhellach draw, gan gynnwys Holly Head – yr Albwm Dolig presennol. Byddai Kate yn ei galw’i hun yn ‘Holly Head’ – rhywun sy’n dotio at Dolig.

Yn llawn asbri ond yn sioeau teulu heb os, mae cyngherddau Kate yn dathlu be sy’n gwneud Dolig mor arbennig ac yn gymaint o hwyl, a hithau a’i chyd-gerddorion yn perfformio caneuon campus yn heigio gan ewyllys da ac ysbrydolrwydd y tymor a chan hynny’n codi gwên ar wyneb a llawenydd yn ein calonnau.

Darllenwch fwy am fywgraffiad estynedig Kate

Llun gan: David Lindsay

 
  • Pris Safonol: £30
  • Dan 16 oed: £25

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr