Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 3 Mai 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI’I GANSLO - Harley, Kimbro, Lewis

  • Lolfa Lefel 3
 

“This project has been slow cooking for nearly a decade.It’s something we’ve all been working towards and now finally we have a window to take this show on the road.We approached it in the spirit of  ‘The Band’.We'd write songs in the morning, recording them in the afternoon, swap instruments and just keep the tapes rolling.” 

Ers iddyn nhw gyfarfod ar hap yn Nashville 2011 cydweithredodd y tri â’i gilydd ar wahanol weddau.Bob yn un fe deithion y byd yn dilyn eu mentrau cerddorol eu hunain a bellach am y tro cyntaf dyma nhw’n cyfuno’n un corff.Mae albwm début y triawd (a ryddheir yn 2021) yn cynnwys casgliad o ddeunydd gwreiddiol a recordiwyd yn Nashville. 

Gwnaeth Martin Harley gryn strôc ar sîn canu’r felan, y gwreiddiau ac Americana sydd i’w fesur yn ôl galw mwyfwy drwy’r byd yn grwn am fynd i’w sioeau byw, gan gynnwys yn Union Chapel Llundain dan ei sang.Teithiodd yn eang ym mhedwar ban byd, rhyddhau a chydgynhyrchu wyth albwm annibynnol.Yn 2019 roedd yn #5 ymhlith gitaryddion y felan mwya’r byd ym mhôl piniwn Music Radar.Fe’i cyfrifwyd gan gylchgrawn Total Guitar yn un o gitaryddion acwstig mwya’r byd, fe’i henwebwyd yn Offerynnwr y Flwyddyn yng Ngwobrau’r Gymdeithas Cerdd Americana a gair y Guardian amdano oedd “Spellbinding”. 

Brodor o Knoxville, TN ydi’r cerddor Daniel Kimbro a fagwyd ar gerddoriaeth y Gwreiddiau Americanaidd yn Appalachia a’i gyffiniau, a enwebwyd am GRAMMY a chanddo er ei glod gredydau recordio ac ymddangosiadau teithiol rhif y gwlith.Yn rhannu ei amser rhwng Knoxville a Nashville, mae Daniel yn aelod o’r Jerry Douglas Band, yr Earls of Leicester, a’r Transatlantic Sessions, ac ymddangosodd ar lwyfan gyda James Taylor, Alison Krauss, Syr Aly Bain, Cara Dillon, R.B.Morris, Maura O'Connell a’u tebyg, ac eraill lawer. 

Yn Nashville mae cartref y canwr a’r cyfansoddwr caneuon Sam Lewis a chydweithredodd â phawb o Leon Russell hyd at Chris Stapleton a’i galwodd yn “modern Townes Van Zandt”.Yn aml mae Lewis yn cael ei alw’n ‘eneidfawr’ ac mae iddo arddull sydd ym man cyfarfod gwahanol genres lawer - man lle mae cerddoriaeth sy’n eli i’r galon yn cyfarfod sylwadaeth gymdeithasol fyw.  Mae gwerth degawd o deithio ei fentrau stiwdio (solo gan mwyaf) wedi cyfareddu cynulleidfaoedd drwy’r byd yn grwn.Mae ei ganeuon a’i straeon ynghlwm â smaldod llwyfan heb ei ail a fagodd o berfformio mewn theatrau cerdd, clybiau, theatrau, gwyliau a mordeithiau cerdd lawer.

Gwrando’r Gwreiddiau logo peint o gwrw £4

Logo Gwrando'r Gwreiddiau

 
  • Pris Safonol: £18.50
  • Plant dan 16 oed: £5
  • Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £2 oddi wrth bob tocyn
  • Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): £1 oddi wrth bob tocyn
  • Time Credits (Ychydig sydd ar gael) (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): 2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Logo Hynt

 
Wedi’i ganslo