Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Gretchen Peters

  • Lolfa Lefel 3
  • Yn rhan o dymor
 

Ers dau ddegawd, mae Gretchen Peters wedi bod yn un o’r artistiaid a gerir ac a berchir fwyaf yn Nashville. "Os na fydd Peters fyth eto’n darparu tiwn arall mor hynod o hardd ag 'On A Bus To St. Cloud,'" ysgrifennodd People Magazine, "mae hi eisoes wedi ennill lle iddi hi ei hun ymhlith haenau uchaf byd cyfansoddwyr gwlad cyfoes." Wedi'i sefydlu yn y Nashville Songwriters Hall of Fame ym mis Hydref 2014 gan y canwr-gyfansoddwr Rodney Crowell, a'i galwodd yn "awdur caneuon a bardd (sydd) yn canu mor hyfryd ag y mae'n ysgrifennu," gan ddweud bod ei chân "The Matador", "wedi symud gymaint arnaf, fe wnes i grio o sodlau fy nhraed", 

Mae Peters wedi cronni gwobrau fel awdur caneuon ar gyfer artistiaid mor amrywiol ag Etta James, Bonnie Raitt, The Neville Brothers, Patty Loveless, George Strait, Bryan Adams a Faith Hill.  Ymddangosodd ei halbwm 'Blackbirds' o 2015, am y tro cyntaf yn #1 ar siart Gwlad y DU ac yn 40 uchaf siart bop y DU a dyfarnwyd Albwm Rhyngwladol y Flwyddyn a Chân y Flwyddyn iddi. Yn 2015, enwodd The Telegraph hi'n un o'r 60 o awduron caneuon benywaidd mwyaf erioed. 

Mae ei halbwm ddiweddaraf, The Night You Wrote That Song: The Songs of Mickey Newbury yn deyrnged gariadus i awdur caneuon arall o’r Hall of Fame ac yn ddylanwad dwfn ar ysgrifennu Peters ei hun.

Logo Gwando'r Gwreiddiau

Gwrando’r Gwreiddiau logo peint o gwrw £4

 
  • Prisiau ymlaen law: £29.50
  • Prisiau Ar y diwrnod: £31.50
  • Cyfeillion Neuadd Deri Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Poblano anabolic ag un cydymaith: £2.00 oddi with bob tocyn
  • Grwwpiau o 10 neu’n fwy ( Ffoniwch y Swyddfa Docynnau Ar 07391 791934): £1.00 oddi with bob tocyn 

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 

 
Bwciwch Nawr