Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Fisherman's Friends

DRYSAU'N AGOR 7PM

Mae band bechgyn hynaf Prydain yn dod i’r fei o’r cyfnod clo ac yn hel ei bac, a’r Fisherman’s Friends – oed ar y cyd pedwar cant ac un (a thri chwarter) – yn cyhoeddi eu taith Unlocked & Unleashed yn 2021. 

Diolch i’r ffilm fach a chanddi galon fawr o’r un enw, mae stori’r ‘band bwi’ o Gernyw’n adnabyddus drwy’r byd yn grwn – ynghlwm gan brofiad ar y cyd, ers deugain mlynedd maen nhw’n cyfarfod ar y Platt ar yr harbwr yn eu tref enedigol Port Isaac i ganu caneuon y môr. 

“And now we can’t wait to show the rest of the country what they’ve been missing – singing live is in our blood, almost as much as the sea,” meddai Cleave, meistr y ddefod a’r dyn bas â’r mwstash mawr. 

Yn serennu Daniel Mays, James Purefoy, Tuppence Middleton a Noel Clarke gydag ymddangosiadau cameo gan y grŵp y mae eu lleisiau hefyd i’w clywed ar y trac sain, enillodd Fisherman’s Friends $10 miliwn yn y swyddfa docynnau a gweld y bois yn perfformio yng ngŵyl ffilmiau Cannes 2019 yn ogystal â thaith eto yng ngwledydd Prydain a werthodd bob tocyn. 

Eleni, er gwaethaf ymdrechion glew'r pandemig byd-eang, cadwodd y bois eu selogion yn ddiddig yn y cyfnod clo, yn postio caneuon a cherddi bob wythnos yn eu cyfres YouTube ‘Mares Tales & Mackerel Scales’.Fe chwaraeon nhw hefyd sioeau haf dan eu sang yn Minack Theatre eiconig Cernyw a pherfformio pan ddangoswyd y ffilm ym mhictiwrs awyr agored Wavelength yn Watergate Bay. 

Y flwyddyn nesaf mae ffilmio’n cychwyn ar Fisherman’s Friends 2 a’r bois yn mynd yn eu holau i’r stiwdio i recordio albwm newydd, yn dilyn yr albwm trac sain ysgubol o lwyddiannus Keep Hauling sydd ymhell ar ei ffordd i werthiannau Aur. 

Bellach Fisherman’s Friends ydi allforyn cerddorol enwocaf Cernyw. Ddeng mlynedd yn ôl y dechreuodd y stori pan ddarbwyllwyd nhw i lofnodi’r cytundeb recordio miliwn o bunnoedd a welodd eu halbwm Port Isaac’s Fisherman’s Friends yn cyrraedd Aur a hwythau’n dod yr act werin draddodiadol gyntaf erioed i gael albwm yn neg uchaf gwledydd Prydain.Ers hynny maen nhw wedi canu yn nathliadau Jiwbilî EM Frenhines Lloegr, chwarae yng ngŵyl Ynys Wydrin a chael eu hanrhydeddu â’r Wobr Traddodiad Da yng Ngwobrau Gwerin mawr eu bri BBC Radio 2.Fe fuon nhw hefyd yn destun rhaglen ddogfen ar ITV, rhyddhau’r albymau ysgubol o lwyddiannus One and All (2013), Proper Job (2015) a Sole Mates (2018) a dal i chwarae i ddegau o filoedd o selogion gartref a thramor. 

Dyma’r Fisherman’s Friends: y pysgotwr cimychiaid Jeremy Brown, yr awdur a’r siopwr Jon Cleave, y tyddynnwr a’r peiriannydd John ‘Lefty’ Lethbridge, yr adeiladwr John McDonnell (brodor o Swydd Efrog roes dro am Port Isaac fwy na deng mlynedd ar hugain yn ôl ac yno y mae byth), y pysgotwr o Padstow Jason Nicholas, y gwneuthurwr ffilmiau Toby Lobb a’r bachgen newydd, y cyn-yrrwr ambiwlans Pete Hicks.

 
  • Pris Safonol: £28 | £36.50

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr