Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Clannad - AILDREFNU

Datganiad gan Clannad ar y cyd â’u partneriaid Live Nation (Music) UK a Solo Agency. 

Yn dilyn y cynghorion diweddar gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig ynghylch cynulliadau mawr, ynghyd â’n partneriaid rydym wedi cytuno i ohirio gweddill ein sioeau yng ngwledydd Prydain. Bellach bydd yr oed yn y London Palladium nos Fawrth Tachwedd 10fed, 2020, Neuadd Dewi Sant Caerdydd nos Iau Tachwedd 12fed 2020.  Yn fuan iawn cyhoeddir yr oedau eraill sydd wedi’u had-drefnu. Bydd y tocynnau gwreiddiol yn ddilys ar eu cyfer i gyd.Fodd bynnag, os oes ar unrhyw un eisiau ad-daliad, ceisiwch ef gan eich man prynu gwreiddiol.  

Yn siarad o Lundain heddiw, meddai Moya Brennan o Clannad,‘Our loyal fans have had to deal with a large degree of uncertainty over the past few days and we sincerely appreciate your patience.We value our fans dearly and hope that those affected by these postponements will be able to join us on our rescheduled tour dates. 

Happy St. Patrick’s Day!’ 

Bydd Clannad yn ad-drefnu’r cyngherddau yn Oxford New Theatre, Bath Forum, a Brighton Dome.Deil y tocynnau’n ddilys a chyhoeddir dyddiadau newydd cyn bo hir.Os oes gennych ymholiadau ynghylch tocynnau, cysylltwch â’ch asiant tocynnau. 
______________________________________________________________

Ar ôl gwerthu pymtheng miliwn syfrdanol o recordiau drwy’r byd yn grwn, mae un o chwedlau canu gwerin Iwerddon, Clannad, yn dathlu eu hanner canmlwyddiant â thaith ganu’n iach drwy’r byd.

In a Lifetime – sydd ynghlwm â rhyddhau detholiad newydd mewn set bocs – ydi cân ffarwel y band yn yr arena fyw, ond caiff eu selogion fod yn dawel eu meddwl y byddan nhw’n ymadael mewn steil.

Ers ymffurfio yn Swydd Donegal ym 1970, mae’r act fawr ei gwobr yn cydasio elfennau canu traddodiadol Iwerddon â chanu gwerin, canu’r oes newydd a roc mwy cyfoes i greu sain hyfryd o ddihafal ac arallfydol i gynulleidfa o bob oed drwy’r byd yn grwn.

ARCHEBWYR VIP
 18.40 - 18.50   Amser Cofrestru VIP
 19.00                Sesiwn cwrdd VIP

 
  • Pris Safonol (Uchafswm o 6 thocyn y pen): £33 | £48 | £63

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr