Breabach

Mae 2020 yn flwyddyn arbennig iawn yn oes ffefrynnau canu gwerin yr Alban Breabach - eu pymtheng mlwyddiant, cofiwch! Ar hyd y pymtheng mlynedd hynny bu Breabach â’u bryd ar gydnabod a pharchu tarddiadau’r gerddoriaeth maen nhw’n ei chwarae a gwreiddiau’r band ar yr un pryd â chofleidio’r dyfodol â syniadau, egni a chredo newydd. Y cyneddfau allweddol yma, ar y cyd â gwaith caled a dawn, a’u gwelodd yn datblygu’n un o grwpiau gwerin mwyaf cyffrous a llwyddiannus yr Alban. A chanddyn nhw chwe albwm er eu clod, hylltod o wobrau a rhaglen deithio sy’n wastad yn llawn, drwy’r byd yn grwn go iawn, mae golwg mai llwyddiannau eto ar ben y rhain ddaw i’w rhan.   

Bydd Breabach yn cychwyn pen eu blwydd yng Ngŵyl Cysylltiadau Celtaidd Glasgow cyn ehedeg yn syth i Awstralia i chwarae Noson Burns arbennig yn y Sydney Opera House ar 25ain Ionawr. Wedyn ymlaen â’r dathliadau â thaith ledled gwledydd Prydain drwy gydol misoedd Chwefror a Mawrth cyn teithio i Montréal i ymuno unwaith eto â’u ffrindiau a’r sêr Québecois Le Vent Du Nord mewn cyngerdd untro arbennig yn y Théâtre Maisonneuve eiconig. Bydd rhagor o gyhoeddiadau cyffrous ar ddod drwy’r flwyddyn gron – cofiwch ddod i’w gweld mewn noson wych o gerdd a chân.   

Mae Breabach yn uno doniau Megan Henderson (y Ffidil, Llais), James Lindsay (y Basgrwth, Llais), Calum MacCrimmon (y Bagbibau, y Chwibanogl, y Bwswci, Llais), James Duncan Mackenzie (y Bagbibau, y Ffliwt, y Chwibanogl) ac Ewan Robertson (y Gitâr, Llais, y Cajón). 

 

 
 Pris Safonol

£16

 Plant pymtheg oed ac iau £5
 Aelodau REACT (16 oed – 25 oed)  (cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno)  £10

 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith

£2 oddi wrth bob tocyn

 Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar  029 2087 8444)

£1 oddi wrth bob tocyn

 Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)


2 gredyd

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr