Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Amy Wadge - AILDREFNU

Croeso i’r canwr a’r cyfansoddwr caneuon ac enillydd Gwobr Grammy, Amy Wadge, yn ôl i’r cylch byw ar ôl llwyddiant syfrdanol drama BBC Wales Keeping Faith

Sgrifennodd Amy chwe chân wreiddiol i’r gyfres, ag ynddi’n seren un o’i chydraddedigion o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a’i ffrind Eve Myles yn y brif ran.   

Brodor o Fryste ydi Amy, a fabwysiadodd Gymru’n famwlad byth ers cychwyn ei hastudiaethau yng Nghaerdydd dros ugain mlynedd yn ôl ac roedd wrth ei bodd o ennill Gwobr BAFTA Cymru yn 2018 am Faith’s Song – arwyddgan wych Keeping Faith

Yn fwyaf nodedig gweithiodd Amy ar y cyd ag Ed Sheeran sawl gwaith – gydag ef y sgrifennodd yr hit Rhif Un Thinking Out Loud a enillodd Wobr Cân y Flwyddyn Grammy 2016.

 
  • Pris Safonol: £15
  • Plant pymtheg oed ac iau: £5
  • Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith£2 oddi wrth bob tocyn
  • Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)£1 oddi wrth bob tocyn

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr
 

Mae Amy’n perfformio ac yn rhyddhau cerddoriaeth ers gadael Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru dros ugain mlynedd yn ôl.    Yn sgìl trafferthion ymarferol cyfuno bywyd teuluol â cherddoriaeth dechreuoedd Amy dreulio mwy o amser yn sgrifennu ar y cyd ag artistiaid eraill. 

Yn ddiweddar sgrifennodd Amy a recordio chwe chân wreiddiol i ddrama ysgubol o lwyddiannus BBC Wales, 'Keeping Faith'.   “Faith’s Song” ydi arwyddgan y gyfres yma. 

A chanddi wobr Grammy er ei chlod yn barod am gyd-sgrifennu hit byd-eang Ed Sheeran 'Thinking Out Loud', roedd Amy yn ddewis amlwg i’r brif actores ac un o gydraddedion CBCDC, Eve Myles, pan ddaeth hi’n fater o gael hyd i’r artist perffaith i sgrifennu’r gerddoriaeth i’r gyfres ias a chyffro. 

Roedd Amy’n ei theimlo’n anrhydedd pan ofynnwyd iddi ac anfonwyd y sgriptiau ati a ddefnyddiodd hithau wedyn i gyfansoddi’r gerddoriaeth fyddai’n ddrych o daith y prif gymeriad drwy gydol y gyfres.Mae’r caneuon ill chwech yn amlwg eu lle ar hyd ac ar led y penodau, yn isgerddoriaeth deimladol oedd yn ddolen gyswllt rymus rhwng cymeriadau’r sioe a rhyngddyn nhw a’r gwylwyr. 

Sgrifennodd Amy a recordio caneuon gwreiddiol i ddwy gyfres y ddrama ysgubol o lwyddiannus ar BBC Wales, 'Keeping Faith'.  “Faith’s Song” ydi arwyddgan y gyfres yma.  Y llynedd enillodd un o wobrau Bafta Cymru. 

Pan ryddhawyd Keeping Faith ym mis Ebrill y llynedd, torrodd y gyfres deledu bob record iPlayer, yn sioe a wyliwyd fwyaf oedd heb fod ar y rhwydwaith.