Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Taith y Byd 2021 Gŵyl Ffilmiau Mynydd BANFF - AILDREFNU

Cychwynnwch hi ar daith antur wefreiddiol drwy gasgliad newydd sbon danlli grai o ffilmiau byrion o’r ŵyl ffilmiau mynydd fwya’i bri yn y byd! 

Mae Gŵyl Ffilmiau Mynydd Banff yn ymuno â gwneuthurwyr ffilmiau antur a fforwyr gorau’r byd a hwythau’n dygnu arni nerth deg ewin ym mannau mwyaf diarffordd a syfrdanol y byd.Welwch chi gampau arwrol nerth braich, heriau sy’n hwb i’r galon a sinematograffeg ddigon i’ch llorio - i gyd ar y sgrîn fawr! 

Mae yna ddwy sioe ac i bob un ddewis cwbl wahanol o ffilmiau – rhaglen y ffilmiau coch (Iau 27 Chwefror) a rhaglen y ffilmiau glas (Mercher 25 Mawrth). Gewch chi’r antur ar ddwywaith o ddod i’r ddwy â disgownt dwy sioe, ar gael drwy’r swyddfa docynnau ar 02920 878444.

Dyma ddigwyddiad gwefreiddiol, rhy dda i’w golli, ac anrhegion am ddim i’w cael a does dim dwywaith na fydd yn tanio’ch awch am antur, mynd a theithio! 

Ewch i gwefan gwefan Banff UK i gael rhagor o fanylion. 

Arweiniad Oed a Argymhellir: 12A  
(caiff plant ddod yng nghwmni Oedolyn)

 
 
  • Pris Safonol: £15
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £1.50 yn llai
  • Seddi llinell weld Golwg Gyfyngedig: £11.50
  • Grwpiau o 6 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): £1.50 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr
 

A NORDIC SKATER

5 munud

Dyn yn sglefrio ar lyn wedi rhewi

Crefft sglefrio hirbell ar rew naturiol ydi sglefrio Nordig ac, ar ffiordydd a llynnoedd rhewedig cyfareddol Norwy, mae Per Sollerman wedi gweld ei waith. Roedd Per gynt yn selogyn chwaraeon antur, bellach mae’n defnyddio’i synhwyrau i gyd i deithio’n ddiogel dros y rhew a theimlo’n rhan o’r dirwedd. Portread hudolus o’r gwethgaredd go anhysbys yma.

RETURN TO EARTH (GWEDD DEITHIOL OLYGEDIG)

14 munud
Dyn ar gefn beic mynydd yn y goedwig
Yn cyfuno reidio arwrol â chwestiynau mawr bywyd, sêr Return to Earth ydi mabolgampwyr mwyaf beicio mynydd, doniau di-glod ac ieuenctid addawol yn cythru ar hyd llwybrau cythreulig o anodd o Golumbia Brydeinig i Utah, ar yr un pryd â phrofi, pan gollwn gyfrif o’r amser, y gallwn wneud yn fawr ohono. Yn y munudau hyn o eglurder, fe ddichon bod yna oes gyfan gwerth ei chofio.

THE HIGH ROAD

18 munud
Menyw yn dringo creigiau
Mae Nina Williams yn cael ei denu at ddringo’r llinellau harddaf… sydd hefyd yn digwydd bod y talaf. Bowldro uchel ydi arbenigedd Nina – sef dringo clogfeini tal eithafol o anodd, heb raff – sy’n cyfuno natur gorfforol dringo clogfeini â disgyblaeth feddyliol dringo solo rhydd. Byddwch yn syfrdan syn o’i gweld yn estyn cyhyrau’i breichiau ac yn trethu ei nerfau ymhell i’r parth lle byddai syrthio’n angheuol.

SPECTRE EXPEDITION – MISSION ANTARCTICA

36 munud
Dyn yn defnyddio barcutiaid eira i deithio yn yr eira ym mynyddoedd Antarctica

Mil o filltiroedd, llwythi dros ddeucan cilo, pum diwrnod a thrigain, tri chyfaill, un mynydd. Dyma hanes arwrol Leo Houlding, Jean Burgun a Mark Sedon a’u breuddwyd beiddgar, sef defnyddio barcutiaid eira i deithio pellteroedd maith, gyda llwythi anferth ar gyflymderau hyd at drigain milltir yr awr i gyrraedd copa’r mynydd mwyaf anghysbell ar y ddaear: Y Ddrythiolaeth, Antarctica.

THE FRENCHY

11 munud
Hen ŵr ar fynydd yn beicio ar oriwaered
Mae’n bosib bod Jacques Houot, 82 oed, wedi darganfod ffynhonnell ieuenctid. Dyma i chi Ffrancwr sydd â’i gartref yn Colorado, sy’n sgïwr rasio, yn feiciwr mynydd goriwaered, yn feiciwr ffordd ac yn ferchetwr rhonc – ac sy’n ymgorfforiad joie de vivre. Dihangodd Jacques â chroen ei ddannedd droeon rhif y gwlith – rhag tirlithriadau, canser, damweiniau ceir, trawiad ar y galon a hyd yn oed ymgais i’w lofruddio. Ac yntau’n oroeswr, mae’n gwneud ei orau i gael blas ar bob diwrnod sydd ganddo, yn cythru drwy’r mynyddoedd dan weiddi’i arwyddair, “Dim problem!”

THE LONG RIVER HOME

20 munud
Dyn yn mynd mewn caiac i lawr afon Yr Hafn Fawr
Daw tri ffrind at ei gilydd ar berwyl, sef arwain hen longwr dall oedd gynt yn y Llynges, Lonnie Bedwell, ar daith bythefnos ar afon drwy’r Hafn Fawr. Dyma ffilm am oresgyn effeithiau gweddill rhyfel drwy fynd mewn caiac – brwydro yn erbyn rhaeadrau cryfion gan gynnwys Rhaeadr Lafa frawychus, ffurfio tîm, cicio i’r cerrynt a chael llwybr drwy’r llanast.

THE RUNNING PASTOR

9 munud
Rhedwr yn rhedeg ar hyd lwybrau geirwon a digysgod Ynysoedd Ffaröe
Yn fab bugail, daeth Sverri Steinholm i oed yn rhedeg ar ôl defaid o gwmpas Ynysoedd Ffaröe dramatig, arallfydol. Heddiw mae’n fugail yr Eglwys Lwtheraidd, y crefydd trech ar yr ynysoedd. Mae hefyd yn rhedwr dan gymhelliad, yn cael cysur a noddfa ysbrydol rhag croestynfeydd personol a beichiau bod yn offeiriad, ar lwybrau geirwon, digysgod ei famwlad.