WEDI'I GANSLO - Grease Mewn Cyngerdd

Am y tro cyntaf erioed, perfformir un o’r ffilmiau cerdd mwyaf poblogaidd a bythol erioed yn y byd, Grease, yn fyw gyda cherddorfa ar daith fer yng ngwledydd Prydain.

Perfformir y trac sain a ddiffiniodd genedlaethau yn fyw i gyfeilio i’r llun ar sgrîn HD enfawr, fel y mae sgôr lawn y gomedi ramantaidd yn cyfeilio i’r llun hir.

Canolbwynt y ffilm, a ryddhawyd ym 1978, ydi stori Sandy (Olivia Newton-John) a’r hogyn moto-beic Danny (John Travolta), sy’n canlyn yn ysgafnfryd dros yr haf ac wedyn yn syrthio mewn cariad, ac yn cael yn annisgwyl eu bod bellach yn yr un ysgol. Mae Danny mewn cyfyng gyngor – ar y naill llaw ei deimladau tuag at y ferch neis-neis Sandy ac ar y llaw arall ei safle gyda’r T-Birds a’r Pink Ladies.

Epiliodd Grease, a gyfarwyddwyd gan Randal Kleiser, rai o’r caneuon mwyaf adnabyddus mewn diwylliant poblogaidd a aeth yn eu blaenau i ddod yn hits yn eu rhinwedd eu hunain, yn cynnwys Greased Lightnin, You’re the One That I Want, Summer Nightsa rhagor, ac yn sgìl hynny trac sain y ffilm oedd yr albwm werthodd ail orau yn America ym 1978.

Jim Jacobs a Warren Casey sgrifennodd lawer o gerddoriaeth y ffilm, fodd bynnag mae’r ffilm hefyd yn cynnwys adleisiau traciau roc a rôl clasurol a sgrifennwyd gan Jerry Leiber a Mike Stoller ymhlith eraill, a Barry Gibb  sgrifennodd y trac teitl hit a berfformiwyd gan Frankie Valli.

 
 Pris Safonal  £35.50 | £46.50 | £56.50 | £68
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) seddi'r stalau @ £35.50 pob tocyn

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.