Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Toy Story mewn Cyngerdd – Taith 2022 yng ngwledydd Prydain

Cyflwynir Toy Story Disney a Pixar yn fyw mewn cyngerdd am y tro cyntaf yng ngwledydd Prydain, yn 2022, ar daith ledled y cenhedloedd.

Bydd Toy Story in Concert yn gyfle i wylio’r ffilm arloesol yn ei chyfanrwydd gyda sgôr gerddorol y cyfansoddwr Randy Newman, enillydd Oscar a Grammy, yn cael ei pherfformio’n fyw gan Gerddorfa Novello, dan arweiniad David Mahoney.  

Bydd y daith yn cychwyn yng Nghaerdydd ar 10fed Chwefror cyn galw heibio i Bath, Eventim Apollo Llundain, Birmingham, Glaschu, Caeredin, Sheffield a Manceinion cyn dod i ben y daith yn Nottingham.

Mae ffilmiau Toy Story yn hoff drwy’r byd yn grwn ar gorn eu cymeriadau swynol, eu dawn wych adrodd straeon, eu gwledd i’r llygaid a cherddoriaeth Randy Newman. Dyma’r cyfansoddwr a’r awdur caneuon sydd y tu ôl i hoelion wyth yn cynnwys You’ve Got a Friend in Me, Strange Things ac I Will Go Sailing No More.

Fuoch chi’n meddwl erioed tybed be mae teganau’n ei wneud pan na fydd ’na ddim pobl ar hyd y lle? Mae Toy Story yn ateb y cwestiwn yna drwy fynd â chi ar daith benigamp, llawn hwyl, a welwch chi fwyaf drwy lygaid dau o’r teganau sy’n gystadlwyr – Woody, y llipryn o gowboi hoffus, a Buzz Lightyear, rhodiwr diofn y gwagle.  Dan arweiniad Woody, mae teganau Andy'n byw’n hapus yn ei lofft nes i Buzz Lightyear ddod i’r fei ar ben-blwydd Andy. Mae ar Woody ofn colli ei le yng nghalon Andy ac mae’n cynllwynio yn erbyn Buzz.

Ond pan fydd amgylchiadau’n gwahanu Buzz a Woody a’u perchennog, ymhen yr hir a’r hwyr mae’r ddau ddigri o anghymharus yn llwyddo i gladdu asgwrn y gynnen ac yn eu cael eu hunain ar genhadaeth llawn antur, ddigri dat ddagrau, a’r unig ffordd y gallan nhw ddod drwyddi ydi cymodi’n anniddig.

Cyflwynir Toy Story mewn Cyngerdd Disney a Pixar gan Senbla, ac fe’i perfformir gan y Novello Orchestra dan arweiniad David Mahoney.

 
  • Pris Safonol: £32.50 | £43.50 | £53.50 | £68.50
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £32.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr