Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

The Snowman

Arweinydd: Steven Magee

Gwnewch hwn yn Dolig i’w gofio â gwedd newydd ar un o ffefrynnau’r teulu, The Snowman, yn dod i’r sgrîn i gyfeiliant cerddorfa fyw odidog.

Plymiwch dros eich pen i’r cyngerdd arobryn hudol yma, yn ysblander Neuadd Dewi Sant. Ochr yn ochr â The Snowman, gewch chi forio yn stori a cherddoriaeth bendigedig The Bear and the Piano, ynghyd ag animeiddio sgrîn fawr arbennig ac adroddiad swynol wedi’i recordio gan Joanna Lumley.

Cyflwynir yn falch gan Carrot Productions – perfformwyr blaenllaw’r byd y ffilm The Snowman gyda cherddorfa fyw – ac mae’n cynnwys cerddorion gyda goreuon gwledydd Prydain sy’n dwyn yn eu sgìl fwy o hwyl fyth, wedi’u gwisgo fel hoff gymeriadau Dolig, yn ddifyrrwch o’r radd flaenaf does dim dwywaith.

Mae’r cyngerdd yn addas i’r teulu i gyd ei fwynhau gyda’i gilydd ac yn ffordd i’r dim i ddechrau’ch dathliadau Dolig gyda chreu atgofion fydd yn eli i’r galon fyth.

Mae’r cyngherddau yma’n aml dan eu sang felly codwch eich tocyn yn fuan rhag ofn i chi golli’r digwyddiad syfrdanol yma.

 
  • Pris Safonol: £22 | £25 | £28 | £31 | £33
  • Pris plentyn (Plentyn: hyd at a chan gynnwys 17 oed): £7 yn rhatach.
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi’r stalau am £22 y tocyn.
  • Grwpiau: £13 y tocyn i ysgolion (cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934 i godi tocynnau).

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr