Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth.

 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes clywir yn wahanol, mewn grym ar unwaith gan ein bod yn dal at gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.


Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

STAR WARS: RETURN OF THE JEDI - Yn Fyw mewn Cyngerdd

Yn dilyn llwyddiant ysgubol taith The Empire Strikes Back ar hyd ac ar led gwledydd Prydain yn gynharach eleni, cyflwynir chweched bennod anterthol eiconig saga Star Wars, Return Of The Jedi, yn fyw mewn cyngerdd ledled gwledydd Prydain am y tro cyntaf gyda cherddorfa symffoni fyw yn perfformio sgôr anfarwol yr enillydd Oscar, John Williams, ynghyd â’r ffilm a ddangosir yn groyw ar sgrîn enfawr. 

Gwêl Return of the Jedi (1983) Luke Skywalker, Han Solo, y Dywysoges Leia a’u criw, a Yoda a’r Ewokiaid yn gwmni iddyn nhw, mewn antur ar draws yr alaeth, a Darth Vader yn hwylio i roi’r ergyd farwol i Gynghrair y Gwrthryfelwyr. 

Ers rhyddhau’r ffilm gyntaf agos i ddeugain mlynedd yn ôl, chwythodd saga Star Wars fel hyrddwynt drwy’r pictiwrs

 
 Pris Safonol £38.50 | £47.50 | £55.50 | £73.50
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) Seddi'r stalau @ £38.50 pob tocyn

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr