Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

STAR WARS: RETURN OF THE JEDI - Yn Fyw mewn Cyngerdd - AILDREFNU

Yn dilyn llwyddiant ysgubol taith The Empire Strikes Back ar hyd ac ar led gwledydd Prydain yn gynharach eleni, cyflwynir chweched bennod anterthol eiconig saga Star Wars, Return Of The Jedi, yn fyw mewn cyngerdd ledled gwledydd Prydain am y tro cyntaf gyda cherddorfa symffoni fyw yn perfformio sgôr anfarwol yr enillydd Oscar, John Williams, ynghyd â’r ffilm a ddangosir yn groyw ar sgrîn enfawr. 

Gwêl Return of the Jedi (1983) Luke Skywalker, Han Solo, y Dywysoges Leia a’u criw, a Yoda a’r Ewokiaid yn gwmni iddyn nhw, mewn antur ar draws yr alaeth, a Darth Vader yn hwylio i roi’r ergyd farwol i Gynghrair y Gwrthryfelwyr. 

Ers rhyddhau’r ffilm gyntaf agos i ddeugain mlynedd yn ôl, chwythodd saga Star Wars fel hyrddwynt drwy’r pictiwrs

 
  • Pris Safonol: £38.50 | £47.50 | £55.50 | £73.50
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £38.50 pob tocyn

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr