Stondin Ysgolion Dawns Rubicon

Mae symbylu pobl ifanc i gymryd rhan mewn dawns wrth graidd beth wnawn ni yn Rubicon. Rydym wrth ein boddau o weld cynifer o bobl ifanc yn rhoi help llaw i ni ddathlu eu gorchestion yn ein pedwaredd Wŷl Ddawns Ysgolion, eleni ar y cyd â Neuadd Dewi Sant a Chymdeithas Ddawns Caerdydd a’r Fro.  Dathlu creadigedd ydi hanfod y digwyddiad yma, dod â phobl ifanc at ei gilydd a rhoi iddyn nhw brofiad i’w gofio.  Bydd mwy na thrigain o ysgolion o bob cwr o ranbarth De Cymru yn cymryd rhan yn yr wŷl.

 
 Pris Safonol £8
 Athrawon cysylltiedig am ddim (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar  029 2087 8444)  
 Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)  2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr