Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Riverdance - AILDREFNU

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Ychwanegwyd Perfformiad Matinee - 04/09/2021 @ 2.30pm
Bwciwch Nawr

Mae Abhann Productions a Live Nation yn falch o gyhoeddi bod Riverdance: Sioe Newydd y Chwarter Canmlwyddiant yn dod yn ôl i orffen ei thaith yng ngwledydd Prydain.  Mae pawb sydd ynghlwm â’r cynyrchiad wrth eu boddau fod y sioe’n gallu perfformio i’r holl ddeiliaid tocynnau siomedig hynny oedd yn gobeithio gweld y sioe yn gynharach eleni, a’r sioe’n mynd i bump ar hugain o oedfannau o 26ain Awst 2021 ymlaen (gweler y manylion drosodd).  Fe fu hi’n dasg enfawr, ond bu modd ad-drefnu oedau taith 2020 i gyd yn llwyddiannus.Mae tocynnau’r oedau a ohiriwyd yn dal i fod yn ddilys, a chysylltir yn uniongyrchol â deiliaid y tocynnau. 

Mae Riverdance: Sioe Newydd y Chwarter Canmlwyddiant yn ailddyfeisio’n rymus ac yn wefreiddiol y ffefryn yma gan y teulu i gyd, sy’n enwog drwy’r byd yn grwn ar gorn ei cherddoriaeth a enillodd wobr Grammy ac egni cyffrous ac angerdd ei dawnsio Gwyddelig a rhyngwladol. Ailrecordiodd y cyfansoddwr Bill Whelan ei drac sain cyfareddol ac mae’r cynhyrchydd Moya Doherty a’r cyfarwyddwr John McColgan wedi ailddychmygu’n llwyr y sioe dorrodd dir newydd, â goleuo, taflunio, dyluniadau llwyfan a gwisgoedd arloesol a thrawiadol, ac mae llawer o’r cast ar y daith ohiriedig mor ifanc eu bod heb hyd yn oed eu geni yn y flwyddyn yr agorodd y sioe gyntaf; 1995 yn y Point Theatre yn Nulyn!  

Mae sioe’r Chwarter Canmlwyddiant yn hyrddio Riverdance i'r unfed ganrif ar hugain a bydd yn eich trochi dros eich pen a’ch clustiau yng ngrym rhyfeddol ac elfennol ei cherddoriaeth a’i dawnsio.Yn y dyrnaid o sioeau oedd ar fynd cyn torri’r daith yn fyr, roedd adwaith cynulleidfaoedd gwledydd Prydain yn anhygoel. 

Bellach – ychydig dros bum mlynedd ar hugain wedyn! – bydd selogion, yn driw a newydd, o bob oed yn syrthio mewn cariad unwaith eto â hud Riverdance – y wreiddiol, yr orau

Riverdance sydd yma, ond ar wedd na welsoch chi erioed o’r blaen.

“magical, moving and utterly memorable” *****  The Arts Review. Feb 2020  

 
  • 2.30pm Perfformiad Matinee
    Pris Safonol (uchafswm o 6 tocyn y pen: £40 | £46 | £52.50
  • Pris Safonol (uchafswm o 6 tocyn y pen: £40.50 | £50.00 | £55.50
  • 2.30pm Perfformiad Matinee
    Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £40 pob tocyn
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)Seddi'r stalau @ £40.50 pob tocyn

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Dim tocynnau ar ôl